333 total views

….pentru ce, deși în proiectul de hotărâre se face referire la virarea sumei „având în vedere solicitările înregistrate sub nr. 294959 și 295208/19.11.2019”.

Citind aceste rânduri înțelegem că SCM solicită, prin adrese, Consiliului Local să aprobe virarea sumei de 384.000 lei de la un Capitol la alt Capitol (în proiect nu este menționat acest lucru – virare de la un capitol la altul). Cu toate astea, observăm că SCM NU are o adresă în acest sens către CL și virarea de credite o solicită Mircia Gutău, pentru că asta se înțelege în condițiile în care în proiect se specifică:

„…luând în discuție Referatul nr. 294959 din data de 19.11.2019, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții SCM pentru anul 2019, precum și Raportul nr. 295208 din 19.11.2019, întocmit de Direcția Economico-Financiară.dar și virări de credite bugetare în sumă de 384.000 lei la Titlul II „Bunuri și Servicii”, având în vedere solicitările înregistrate sub nr. 294959 și 295208/19.11.2019”.

Solicitările cui? Observăm din proiect că cele două numere de înregistrare, anterior menționate, aparțin documentelor „Referat de aprobare” și „Raport”, ambele întocmite de Direcția Economico-Financiară și în nici un caz unor documente întocmite de instituția Sport Club Municipal, așa cum este specificat în „Raport”, ca fiind o solicitare a SCM. Deci, SCM nu a întocmit nici o adresă, dar solicită virare de credite.

Așadar, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se va întruni în ședință ordinară, vineri 29.11.2019 și va aproba, ca de fiecare dată, „rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal, pentru anul 2019, în plus cu suma de 91.000 lei, precum și virarea de credite în sumă de 384.500 lei la Titlul II „Bunuri și servicii”, având în vedere cererile mai sus menționate. Bugetul Sport Club Municipal ajunge la o valoare totală de 11.287.200 lei”.

Totuși, tot potrivit „Referat de aprobare”, întocmit de Direcția Economico Financiară”, vedem că există o adresă din partea SCM Râmnicu Vâlcea, 1990/18.11.2019, prin care solicită majorarea veniturilor cu suma de 91.000 lei care provine din sponsorizări și donații – 40.000 lei, dar și din vânzări bilete – 51.000 lei, dar nimic despre virarea de credite bugetare.

Un referat se face în baza unei solicitări, dar poate cine a scris proiectul a omis să o menționeze. Sperăm ca cineva să lămurească acest proiect ce are n lipsuri, să ne lămurească ce plăți trebuie făcute și să vedem adresele de la SCM…

Până la urmă, cine a cerut virare de credite bugetare și pentru ce? Contractele sunt încheiate la începutul anului și alte jucătoare nu s-au mai adus, pentru ce este nevoie de mărire servicii? Cui anume?

DESCARCĂ – Proiect_de_hot._si_raport_rectificare_buget_SCM

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.