Loading

…se pare că așa se întâmplă când delegi sarcini „credincioșilor” care semnează „pentru”. Proiectele de hotărâre care alcătuiesc ordinea de zi a ședințelor ordinare/extraordinare adesea ne dau posibilitatea să observăm cu ce probleme se confruntă administrația publică locală, în contractele cu terți și nu numai. Astăzi avem ocazia să vedem cum Piețe Prest, atenție!, instituție subordonată Primăriei Râmnicu Vâlcea, ignoră adresele primite din partea serviciului „Direcție Dezvoltare Locală”.

Astfel, ne permitem să tragem concluzia că între cele două instituții nu mai există o colaborare administrativă bazată pe egalitate de tratament și responsabilități, chiar dacă între ele nu există un raport de subordonare, ci doar un raport de colaborare. Într-un Râmnic modern condus de un primar „destoinic” și care replică de fiecare dată că are parte de cea mai „bună colaborare cu instituțiile subordonate”, felicitând mereu conducerile acestora, noi, iată, vedem adrese care demonstrează neînțelegeri și ignoranță, iar asta contrazice clar „buna colaborare”. Așadar, fapte care ne atrag atenția că aparențele înșală.

Haos aparent sau…

Între municipiul Râmnicu Vâlcea și Piețe Prest SA a fost încheiat contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală, iar în conținutul acestuia deși este prevăzut cuantumul anual al redevenței, pentru cei 5 ani contractuali, nu a fost specificată și modalitatea de plată a acesteia, respectiv termenul de facturare și de plată a redevenței – lunar, trimestrial, anual.

Printr-o adresă întocmită de Direcția Dezvoltare Locală, s-a propus societății Piețe Prest ca plata redevenței să se facă lunar, până la sfârșitul lunii următoare, pentru luna în curs. Pentru primul an contractual, cuantumul redevenței lunare este de 19.750 lei, la care se adaugă TVA, deci un total anual de 237.000 + TVA. Piețe Prest înregistrează o adresă, către Primărie, prin care solicită ca redevența să fie facturată la finalul fiecărui an contractual, societatea urmând a plăti redevența până la data de 19 septembrie a fiecărui an contractual.

Cu toate astea, până la data de 19 ianuarie 2021, Piețe Prest SA a efectuat plăți în sumă de 26.992 lei, rămânând o diferență de 210.000 lei. Astfel, prin „referatul de aprobare”, expus la proiectul de hotărâre „privind completarea clauzelor din contractul de delegare” se solicită ca plata redevenței să se facă anual, iar neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Primăriei de a calcula majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună de întârziere.

Deși contractul a fost încheiat între cele două părți în data de 11august 2020, în 14 august 2020 Direcția Dezvoltare Locală observă că în contract a fost omis a fi precizată modalitatea de plată și transmite către Piețe Prest o adresă prin care solicită să le fie comunicat un punct de vedere cu privire la termenul de facturare și de plată a redevenței. Numai că, Piețe Prest ignoră adresa din 14 august 2020 și DDL întocmește și transmite altă adresă, în data de 5 octombrie 2020, în care, de data asta,aduce la cunoștință conducerii Piețe Prest că dacă în termen de 10 zile nu remite un răspuns vor considera că sunt de acord cu propunerea lor (redevență plătită lunar) și vor proceda la întocmirea actului adițional la contractul de delegare din august 2020.

Până la urmă, conducerea Piețe Prest se trezește și, în 24 noiembrie 2020, transmite către DDL o adresă prin care propune ca redevența să fie achitată la finalul fiecărui an contractual, respectiv până la data de 19 septembrie 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Mai mult, societatea exemplifică cuantumul redevenței ca fiind de 210.000 lei la 19 septembrie 2021 (rest rămas), iar pentru celelalte date de 19 septembrie de plată ar fi doar câte 45.000 lei/anual. Până la urmă, de ce oare Piețe Prest a plătit totuși suma de 30.000 lei, dacă are pretenție la o redevență anuală ?  De ce oare primul an de contract are o redevență stabilită de 237.000 lei, iar următorii 4 ani de doar 45.000 lei ? Ce ne scapă, ne poate explica cineva ?

Totuși, ce nu am înțeles noi este de ce DDL trebuia să întocmească adrese către Piețe Prest pentru stabilirea de comun acord a facturării redevenței, când aceasta trebuia stabilită doar de către legislativ – Consiliul Local și în nici un caz de executiv – Primăria? Că doar ăsta este motivul pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre și astăzi se cere votul Consiliului Local !!!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.