206 total views

Sinteza rezultatelor acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2014, efectuată de Camera de conturi a județului Vâlcea, a scos în evidență proasta administrare a banului public, așa cum arată indicatorii bugetari ai Primăriei Horezu.

fartat

Prezentăm în continuare numai câteva din neregurile rezultate în urma auditului, document pe care unitatea controlată l-a ținut ascuns de ochii presei:
Neînregistrarea în patrimoniul unității administrativ teritoriale a obiectivului de investiții ”Reabilitare și asfaltare drum comunal DC 144 Râmești-Ifrimești km. 4+000 – km. 6+385” în valoare de 1.446 mii lei inclusiv TVA aferentă lucrărilor executate, obiectiv ce a fost recepționat la terminarea lucrărilor cu o valoare mai mare decât cea înscrisă în situațiile de lucrări;
Neînregistrarea în patrimoniul instituției ca activ fix necorporal licența antivirus pentru aplicația Avast Internet Security pentru 30 de utilizatori, în valoare de 1 mie lei;

Nu au fost înregistrate pe costurile perioadei, cheltuieli aferente exercițiului financiar anterior, în valoare totală de 380 mii lei din care 357 mii lei reprezintă cheltuieli cu salariile și contribuții aferente, iar 23 mii lei reprezintă cheltuieli cu subvenția pentru diferență de preț energie termică;

Neînregistrarea în contul 531 ”Casa” ridicarea din trezorerie și plata în numerar a unor sume în valoare totală de 11 mii lei, acestea fiind înregistrate ca plăți prin trezorerie din contul 552 ”Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit”;

Au fost constatate debite restante la sursa de venit taxă teren datorată de persoanele juridice, în sumă totală de 219 mii lei, compusă din debite și accesorii evidențiate în lista de rămășiță la finele anului 2013, respectiv la finele anului 2014, fără a se proceda la începerea executării silite a sumelor datorate;

– Din verificarea efectuată asupra unui eșantion cuprinzând 25 de tranzacții în valoare totală de 203 mii lei pentru achiziționarea de materiale, s-a constatat că lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, nu s-au efectuat pe baza notelor de recepție semnate de persoanele autorizate, care să certifice primirea materialelor;

– Din analiza contului 805.00.00 ”Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție”, s-a constatat că la data de 31. 12. 2014 nu au fost evidențiate în acest cont garanții de bună execuție constituite de executanții de lucrări, în valoare totală de 65 mii lei;

S-au constatat eliberări de numerar din casieria entității în valoare totală de 3 mii lei, fără a se întocmi documente justificative (deconturi de cheltuieli, dispoziții de plată către casierie) semnate de beneficiari în vederea confirmării primirii sumelor;

S-a constatat înregistrarea consumlui a 6.377,52 litri carburanți în valoare de 40 mii lei pentru care documentele justificative nu au fost întocmite conform dispozițiilor legale în vigoare, consumul fiind justificat prin referate prin care se solicită aprobarea deplasării și nu prin ordine de deplasare confirmate de entitatea unde s-a efectuat deplasarea;

– Entitatea audiată a achiziționat un activ fix corporal ”Raft frigorific piață” în valoare de 16 mii lei și care nu se regăsește în lista de investiții anexă la bugetul local pentru anul 2014 aprobat de ordonatorul de credite;

S-a constatat efectuarea unei plăți nedatorate în valoare de 0,514 mii lei pentru serviciile de amenajare a spațiilor verzi prestate în luna octombrie 2014 de către operatorul economic din subordine SC HOREZU PRIM SRL;

Au fost identificate șapte cazuri de aprobare a ajutorului de încălzire pentru beneficiari care nu au declarat că dețin depozite bancare mai mari de 3 mii lei, suma încasată necuvenit de la bugetul de stat fiind în valoare totală de 5 mii lei;

– La ordonatorul terțiar de credite din subordine Liceul ”Constantin Brâncoveanu” s-au constatat șase cazuri totalizând 36 mii lei, în care ordonanțarea plății nu s-a efectuat pe bază de documente justificative care să ateste primirea bunurilor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor.

Așadar, sute de milioane de lei vechi au fost alocate sau cheltuite fără documente justificative, astfel că ne putem pune legitima întrebare: în ce buzunare s-au dus? Pentru că, oricât de neinstruit ar fi fost primarul Ilie Fârtat în coordonarea unei asemenea instituții, avea în subordine un aparat administrativ de experiență de care trebuia să țină cont. Se pare că n-a făcut-o din moment ce găurile negre din bugetul local sunt semnificative. Una dintre ele i-a pus pe rol și un dosar penal, de unde nu poate scăpa ”nejumulit”. Și cu toate astea, Ilie Fârtat participă la alegerile locale ca și când nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, mizând pe neștiința hurezenilor despre matrapazlâcurile sale din primărie. Că, doar d-aia a ținut ascuns acest document al Curții de Conturi, pentru ca nimeni să nu știe conținutul lui. Iată că redacția ziarului nostru a dat de el și îl publică spre știința alegătorilor, pentru ca să nu mai voteze legați la ochi.

1234

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.