Loading

…anulează vânzarea care se bazează pe acte false și acte invocate, dar lipsă, iar toate acestea reies din studierea puținelor documente publice puse la dispoziție de angajații Primăriei care cu ochii închiși și fără să pună întrebări au întocmit proiectele de hotărâre pe genunchi. Proiectele din 31 ianuarie 2019, 16 iulie 2020, 30 iulie 2020 sunt vizate de legalitate de secretarul general al municipiului, jurist Ion Didoiu, inițiatorul este Mircia Gutău și semnează „pentru” vicele Vețeleanu. În toate cele trei proiecte deși se face vorbire despre anumite documente, acestea nu se regăsesc atașate proiectelor, deși ele par a fi foarte importante. De fapt, nu se regăsesc pentru că acestea sunt prezentate fără a se menționa emitentul și data întocmirii lor. Poate există din pix, la Gutău orice e posibil.

Prefectul Fîrtat Sebastian mai iute ca săgeata…

Pe 11 august, Gutău face presiuni asupra Instituției Prefectului exact cum am bănuit – doar pe hotărârea care privește vânzarea terenului (restul ducă-se dr… doar terenul îl interesează pe Gutău) din domeniul public către Notariatul Public Mariana Gutău. Pe 12 august, prefectul, după verificările de rigoare, constată foarte repede că hotărârea încalcă legislația în vigoare, nici nu avea cum altfel, totul fiind vizibil, și solicită Primăriei documentele în vederea dovedirii respectării prevederilor legale. Dacă Gutău și angajații lui nu fac dovada celor solicitate, prefectul solicită inclusiv revocarea actului în următoarea ședință de consiliu local.

Pentru cititorii publicației și nu numai, în urma studierii tuturor documentelor publice care au stat la baza acestei vânzări ilegale, am scris ceea ce am sesizat. Acum, prin declarație oficială, Prefectura certifică faptul că am informat corect cititorii și nu am scris că nu aveam ce face, cum mulți au comentat. Mai mult, am fost extrem de criticată și jignită de cetățenii care nici măcar nu au citit conținutul articolului, acest lucru reieșind din comentariile aberante și jignitoare. Totuși, mă văd obligată să dau un singur exemplu, deoarece de la acest cetățean aveam alte pretenții, și anume – „în articol legea este interpretată eronat, subiectiv, șicanator. A nu se uita că e vorba de un contract încheiat în anul 1996, în acest caz nu există conflict”.

Poate cetățeanul va comenta și la acest articol și va spune că și prefectul a interpretat „eronat, subiectiv, șicanator”, în opinia dumnealui, se pare că noi toți avem ceva cu Gutău și interpretăm aiurea ce scrie negru pe alb. Și nu ține cont nici de faptul că dacă trei indivizi îți spun că ești beat, te duci și te culci, nu mai insiști. Na, că m-am descărcat și eu. În fine, verificând toate cele prezentate cu cel puțin 6 persoane în domeniu și nu numai, printre care și cetățeanul amintit, toată legislația parcursă indica conflictul de interese și hoția administrativă girată și vizată de „legiștii” Primăriei, aceiași care pierd procesele în instanță, pe bandă rulantă. La fel, am menționat și lipsa documentelor de interes public și care obligatoriu trebuia să le regăsim atașate proiectului de hotărâre.

Revenind la comunicatul oficial transmis de prefectul Fîrtat, municipalitatea trebuie să facă dovada că evaluatorul care a stabilit prețul de vânzare a imobilului aflat în proprietatea statului, conform aceleiași ordonanțe – OUG 57/2019 – a fost selectat în urma unei licitații publice. Noi spunem că nu s-a făcut prin licitație publică, deoarece acest lucru nu este menționat în nici unul din documentele publice.

Mai mult, despre evaluatorul P.F. Gheorghe Vasile, vă putem spune că este omul de casă al primarului Gutău, iar „pefeaul” lui îl regăsim atașat și altor proiecte în ultimii patru ani. Amintim două dintre acestea – Gheorghe este evaluatorul pentru efectuarea schimbului de imobile între municipiul Râmnicu Vâlcea și Vilmar. Pe Gheorghe îl mai regăsim „mare” evaluator și la cumpărarea unui imobil-teren rămas în urma exproprierilor, (citește aici articolul) pentru obiectul de investiții „arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran – refacere și completare”, și exemplele pot continua.

Totuși, Gheorghe are înregistrat „pefeaul” pe strada Ion Referendaru nr 4, Bl A18, Sc A, Etj 4, Ap 12, iar anumite firme ale familiei Gutău au avut sediu, și poate unele mai au, tot pe strada Ion Referendaru nr 8C, biroul nr 1, Bl PER1, Ap 9, deci vecini de „mici copii”. Gheorghe este ales evaluator de Primăria lui Gutău doar pe bază de comandă și în nici un caz prin licitație publică sau în baza unui contract de prestări servicii, că așa vrea Gutău.

Documente la proiectul din 31 ianuarie 2019

În Raportul nr. 3226/25.01.2019, privind suplimentarea suprafeței de teren concesionată prin contractul nr. 16265/14.08.1996, vedem că Primăria „solicită concesionarului terenului să-și exprime opțiunea de folosire a diferenței de suprafață rezultată din măsurători”, iar concesionarul Mariana Gutău comunică în data de 22.01.2019 „acordul pentru modificarea contractului de concesiune cu privire la suprafața de teren, conform noilor măsurători cadastrale și eventual și plata redevenței pentru diferența de teren”. În același Raport, Maria Feroiu – director executiv – susține că „suprafața reală ocupată este de 29 mp, materializată în Planul de amplasament și delimitare anexat proiectului de hotărâre”. Vizualizând documentul – planul de amplasament – se observă că nr. cadastral nu este specificat, data întocmirii acestuia nu există, semnătură inspector nu există, dar este asumat de Purcărea Mihaela Alina, prin ștampilă și semnătură, exclus, cum spuneam, data întocmirii.

Documente în proiectul din 30 iulie 2020

În Referatul de aprobare nr. 25196/10.07.2020 se menționează că o persoană autorizată ANCPI a efectuat măsurătorile cadastrale din care a rezultat diferența de 10 mp la construția notariatului, dar nicăieri nu se face precizarea și în ce dată au fost întocmite aceste documentații și de cine anume. În acest Referat, Maria Feroiu susține că „prin HCL 21/2019 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a terenului în suprafață totală de 29 mp identificat în planul de situație anexă la hotărâre. Am studiat din nou HCL 21/2019 și într-adevăr, vedem anexat planul de amplasament, dar nici aici nu este menționat nr cadastral, vedem că documentul este o copie datorită ștampilei ce aparține numitei Purcărea Mihaela Alina și în plus față de planul atașat proiectului din 31 ianuarie 2019 regăsim semnătura în original a secretarului municipiului și din nou data întocmirii lipsă. Cu toate astea, în documentul – plan de amplasament – atașat proiectului de hotărâre din 31 iulie 2020, vedem în sfârșit nr cadastral 50137, vedem menționată data de 05.09.2019 în copie, iar la inspector o ștampilă fără tuș și un nr de înregistrare – 72190/18.09.2019.

Concluzia documentelor

Așadar, avem documentele Raport și Referat în care sunt prezentate informații insuficiente și menționarea unor documentații fără a se specifica emitentul și data de întocmire a lor. Totuși, ceea ce am dorit să scoatem în evidență este folosirea, în toate proiectele de hotărâre și inclusiv în HCL 21/2019, documentului definit – plan de amplasament și delimitare a imobilului – pe care îl găsim în trei forme diferite, deși este documentul întocmit o singură dată și apoi, în opinia noastră, pare falsificat prin copii.

Demonstrăm că la ordinul lui Gutău angajații primăriei se ocupă și cu falsificarea documentelor și doar cine nu vrea nu vede. Este incredibil cum acest infractor dovedit în continuu fură și înșală pentru înavuțirea personală. DNA, DIICOT, nu există pentru acest individ pericol public.

Să continuăm cu „pefeaul” lui Gheorghe Vasile

Notariatul Public se construiește pe terenul concesionat prin autorizațiile emise de Primăria Râmnicu Vâlcea din 1996 și 1999. De atunci și până acum clădirea construită nu a mai suferit alte modificări potrivit autorizațiilor emise până în 1999. Citind, de această dată, mult mai atent „Raportul de evaluare proprietate imobiliară” am găsit informații care din nou demonstrează altceva decât ceea ce a fost prezentat de Feroiu Maria în Raport și Referat.

Gheorghe în Raportul lui de evaluator,

La punctul 3 „proprietatea evaluată conform inspecției”, spune că în urma „studierii actelor de proprietate s-a constatat că pe terenul menționat, BNP Mariana Gutău, în baza contractelor de concesiune încheiate cu Primăria și-a extins spațiul comercial. În cadrul prezentului Raport de evaluare se va evalua terenul liber ”. – acest evaluator face referire cu adevărat sau din prostie la „contractele de concesiune” – adică mai multe, când el este unul singur…

La punctul 5 „ data inspecției proprietății”, aceasta a fost efectuată, în 17 februarie 2020, de Gheorghe în prezența reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea, adică Gutău Mircia – adică în prezența cumpărătorului care evident nu avea ce să caute acolo…

La punctul 8 „utilizarea actuală a proprietății” se menționează că „în baza contractelor de concesiune..și-a extins spațiul” – din nou face vorbire de mai multe contracte de concesiune…

La punctul 12 „analiza pieței imobiliare”, subpunct „prețuri în zonă pentru proprietăți similare”, găsim minim 400 euro/mp/teren și maxim 500/mp/teren – Gutău, săracul Râmnicului, a cumpărat terenul cu 402 euro/mp/teren….

Gutău este primar din 2016, dar trecerea terenului din domeniul public în cel privat o face în ianuarie 2019, Raportul de evaluare în februarie 2020, evaluatorul are Extras Carte Funciară pentru Informare din septembrie 2019, iar vânzarea se încearcă în 16 și 30 iulie 2020. Care să fie motivul? Îl știm, dar nu este momentul să-l spunem, din motive administrative, pentru unii.

Concluzia?

Se pare că vom mai reveni pe acest subiect, studiem și alte documente, iar dacă ceea ce intuim se adeverește, vom face public, dacă nu..vom vedea..

Comunicat Prefectura Vâlcea

„Pentru corecta informare a cetățenilor, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public despre Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 179/30 iulie 2020, privind vânzarea unui teren în suprafață de 29 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea face următoarele precizări:

1) Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis Instituției Prefectului, prin adresa nr. 28472/4 august 2020, hotărârile consiliului local nr. 168 – 187 din data de 30 iulie 2020, pentru verificarea legalității, iar prin adresa nr. 29357 din data de 11 august 2020, Primăria a solicitat avizul de legalitate pentru HCL nr. 179/30 iulie 2020.

2) Instituția Prefectului a răspuns solicitării Primăriei Râmnicu Vâlcea în data de 12 august 2020, în sensul că, verificând HCL nr. 179/30 iulie 2020, s-a constatat faptul că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 136, alin. 1 și ale art. 228, alin. 4, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, care interzic aleșilor locali să inițieze și să participe la emiterea sau adoptarea unor acte administrative dacă aceștia au vreun interes personal, precum și pe cele ale art. 363, alin. 6, din aceeași ordonanță, care prevede selectarea, prin licitație publică, a unui evaluator pentru stabilirea prețului de vânzare a imobilelor aflate în proprietatea statului.

3) În urma verificării de legalitate, Instituția Prefectului a solicitat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa nr. 10926/12 august 2020, documente în dovedirea respectării prevederilor legale mai sus menționate, precum și a documentului din care rezultă modalitatea de selecție a evaluatorului. În cazul în care autoritatea nu poate face dovada respectării acestor prevederi legale, s-a solicitat revocarea actului în următoarea ședință de consiliu local”.

Pe ce text de lege din OUG 57/2019 s-a bazat Gutău pentru vânzarea terenului

ART. 363 Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat

(2) Stabilirea oportunităţii vânzării bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi organizarea licitaţiei publice se realizează de către autorităţile prevăzute la art. 287, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

ART. 364 Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz

ART. 129 Atribuţiile consiliului local

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

ART. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie

ART. 196 Tipurile de acte administrative

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;

Pe ce text de lege din OUG 57/2019 s-a bazat prefectul Fîrtat și solicită revocarea hotărârii

ART. 136 Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART. 228 Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

d) o altă autoritate din care face parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

Dacă un avocat găsește interesant acest articol și dorește să-și spună punctul de vedere, îl vom publica integral. Această vânzare are toate șansele să ajungă pe masa instanțelor de judecată.

 

PE ACELAȘI SUBIECT MAI PUTEȚI CITI

ABUZ de PUTERE GUTĂU face PRESIUNI la PREFECT…

Mariana Gutău – 23 de ani a încălcat legea susținută de Mircia Gutău…

 

ACELAȘI DOCUMENT ÎN TREI VARIANTE!!!

 

1 – DOCUMENT ATAȘAT PROIECTULUI DIN 31 IANUARIE 2019

 

2 – DOCUMENT ATAȘAT HCL 21/2019 

3 – DOCUMENT ATAȘAT PROIECTULUI DIN 16 ȘI 30 IULIE 2020

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.