Loading

Scurt istoric al sediului: 

12 iunie 1749: Preda Vornicul Bujoreanu vinde, cu preţul de 100 de taleri, logofătului Ghiorghiţă Socoteanu, un „scaun de case” din jos de Biserica „Buna Vestire”, cu două pivniţe mari de piatră. La începutul sec. al XIX-lea, prin căsătoria dintre Paraschiva (Bica) Socoteanu cu Iancu Lahovari, clădirea intră în posesia familiei Lahovari.
La 11 septembrie 1909, Irina Sterian, moştenitoarea lui Constantin Lahovari, vinde conacul Primăriei Rm. Vâlcea, în care instituţia funcţionează până în 1979.

Scurt istoric al Palatului

Înfiinţat în 1953, Palatul Copiilor Municipiul Râmnicu-Vâlcea (denumit, la acea dată, Casa Pionierilor. Iniţial, îşi are sediul pe strada Carol nr. 43, (acum ITRSV Vâlcea), iar din 1979, îşi desfăşoară activitatea în conacul Socoteanu – Lahovari.
Dacă la 1 septembrie 1953 existau 4 norme, 8 cadre didactice şi 10 cercuri, după 60 de ani, la 1 septembrie 2013, sunt 26 de norme cu 27 de cadre didactice şi 25 de cercuri, însumând 2425 de elevi la Palat şi în cele două filiale ale sale: Clubul Copiilor Călimăneşti şi Bălceşti. Împărţirea cadrelor didactice pe grade este următoarea: grad I-16, II-4, definitivat-5, debutanţi -2.
În cursul anului 2012-2013, prin perfecţionarea continuă, cadrele didactice au participat la cursurile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea – „PROFICS” şi „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională” şi la cursul organizat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare, „Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curricumului naţional”, prin programe POSDRU.
Oferta educaţională este variată, iar cursurile sunt gratuiteşi se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 4 şi 19 ani. Activităţile (Cercurile) sunt încadrate în trei sfere vocaţional-educative distincte: cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportv-turistice: Astronomie – Fizică aplicată, Cenaclu literar şi teatru, Cultură şi civilizaţie engleză, Educaţie rutieră, Dans modern, Ecoturism, Educaţie civică, Fanfară – Orgă, Floricultură – Origami – Ikebana, Foto-Cine-Club, Informatică, Instrumente muzicale, Karting, matematică aplicată, matematică – Jocuri logice, Modelaj – Metaloplastie, Muzeologie, Navomodele-Automodele, Orientare turistică, Pictură, Şah, Tenis de masă.
Parteneriate
O prioritate la Palatul Copiior este organizarea de evenimente şi acţiuni în parteneriat cu instituţiile de învăţământ formale şi non-formale, cluburi ale copiilor şi tinerilor, sau cu autorităţile locale – Primăria şi Prefectura, Inspectoratul Şcolar Vâlcea, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Vâlcea, Poliţia Judeţeană şi Municipală, Inspectoratul pentru Situaţiile de Urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Fundaţia Judeţeană de Tineret, Uniunea Artiştilor Plastici, Consiliul Elevilor. În cursul anului precedent s-au derulat numeroase evenimente menite atragerii şi implicării tinerilor în proiecte de interes local sau naţional.

Concursuri şi premii
Anul 2012-2013 a fost un an generos în privinţa participării la concursuri şi a premiilor obţinute: elevii Palatului au adus acasă peste 800 de premii câştigate în concursuri internaţionale, naţionale, regionale, interjudeţene şi locale.
În privinţa iniţierii şi organizării concursurilor, am organizat două concursuri naţionale înscrise în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale (CAEN) 2013: A9 – Protecţia mediului: „Un copil sănătos într-un mediu curat” şi A13 – Tehnic: „Concurs naţional de automodele şi navomodele – Cupa Râmnicului”, dar şi cu cele 9 concursuri regionale, incluse în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene (CAERI): Origami şi Ikebana -„Tradiţiile Japoniei”, Modelaj şi metaloplastie – „Meşteşuguri, tradiţii şi tehnici de lucru”, Ecologie – „Să iubim natura”, Orientare turistică „Trofeul Alutus”, Astronomie – Concurs Inventica – „Micul astronom”, Creaţie literară – Concurs de creaţie literară „Alexandru Oprea”, Fanfară – „Festivalul Fanfară pentru Elevi „Gabriel Chaborschi”, muzeologie – „Vâlcea – Memoria Locului”, Educaţie civică „Valoarea umană – esenţa vieţii”.
De asemenea, s-au organizat expoziţii, ateliere de lucru, prezentări, spectacole cultural-artistice pentru diverse ocazii speciale, dintre care amintim Ziua Patrimoniului European, Ziua Profesorului, Ziua Copiilor, Ziua Naţională a României, Ziua Imnului şi Ziua Râmnicului, spectacole de Craciun şi numeroase alte evenimente.
Obiective anul şcolar 2013-2014:
În afara parteneriatelor viabile existente, prioritatea în anul în curs va fi şi dezvoltarea prin mijloace proprii, şi se va concretiza prin înfiinţarea unei asociaţii non-profit a Palatului, al cărui principal obiect să fie susţinerea activităţilor din cadrul Palatului.
De asemenea, avem în vedere iniţierea de proiecte europene, fie ca organizatori, fie ca parteneri. În acest sens, am depus un proiect în cadrul programului „Tineret în acţiune” pe democraţie participativă, urmărim diversificarea ofertei educaţioanle prin introducerea unor cursuri de limbă şi civilizaţie franceză, spaniolă, turcă, portugheză, educaţie antreprenorială, taraf şi dansuri populare.
Prioritare rămân: modernizarea bazei materiale, optimizarea spaţiului de desfăşurare a Cercurilor şi deschiderea unor noi centre educaţionale în cartierele Ostroveni, Petrişor şi Nord pentru a micşora distanţa fizică dintre elevi şi profesori, mărind, astfel, apropierea sufletească.
Deschiderea festivă a anului şcolar 2013-2014
A avut loc în zilele de 4 şi 5 octombrie 2013, omagiind şi Ziua Internaţională a Profesorului, cu participarea oficialităţilor locale, un mini-spectacol susţinut de elevii Cercurilor de fanfară, dans sportiv, muzică uşoară şi teatru. S-a oficiat un Te Deum, un coffee meeting cu reprezentanţii mass-mediei locale. La Palat, două zile „porţile au fost deschise”. Fiind pierdute cheile, porţile rămân deschise pe tot parcursul anului.
Detalii suplimentare şi mai multe informaţii puteţi găsi pe www.palatulcopiilorrmvalcea.ro, pagina de facebook Palatul Copiilor Municipiul Râmnicu-Vâlcea, la sediul nostru din Scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 3, telefon; 0250,731840 şi email. Pcramnicuvalcea@gmail.com.
Vă aşteptăm!
Director, Consilier imagine,
Prof. Cătălin Flavius Sîiulescu Prof. Ruxandra Deaconu

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.