198 total views

Ce măsuri va lua primarul Olguţa Vasilescu pentru intrarea în legalitate a panourilor de publicitate stradală din Craiova

Contractul dintre persoana fizică Olguţa Vasilescu şi societatea New Age, pentru reclamele care au împânzit Craiova, trebuie depus la primărie, cu documentele de plată ataşate, pentru că 40% din veniturile firmei de publicitate intră în bugetul local, potrivit contractului de asociere cu CL Craiova din anul 2000. Se află Olguţa Vasilescu în conflict de interese?

Lia Olguţa Vasilescu a împânzit Craiova cu spoturi publicitare în care se laudă cu realizări care nu-i aparţin. Situaţia a fost deja detaliată de GdS („Oglindă, oglijoară, cine minte cel mai bine din ţară?“ – 8 noiembrie 2013 şi „Reclamă sfruntată“ – 18 noiembrie 2013), motiv pentru care nu vom insista asupra acestui aspect. Reclamele Olguţei Vasilescu sunt afişate pe panourile firmei New Age Advertising SRL, cea mai mare parte situate central, pe bulevardul Calea Bucureşti. Potrivit reprezentanţilor firmei, Olguţa a încheiat un contract de publicitate pe persoană fizică pentru 12-14 panouri stradale, pe o perioadă de 30 de zile. Suma plătită rămâne însă secretă, pe motiv că este un contract comercial cu clauze de confidenţialitate. Este însă aceasta o afacere exclusiv privată, în care printr-o veritabilă dedublare persoana fizică Olguţa Vasilescu nu are nici o tangenţă cu primarul Olguţa Vasilescu? Să vedem care este contextul în care a intervenit contractul.

New Age, asociată cu CL Craiova

Pentru început, trebuie spus că societatea New Age Advertising SRL se află într-un contract de asociere (nr. 11/2000) cu Consiliul Local (CL) Craiova. Cele două părţi s-au asociat pentru „exploatarea în comun a mobilierului urban, purtător de reclamă, amplasat pe domeniul public şi privat al Municipiului Craiova“, contractul iniţial fiind încheiat pe o perioadă de cinci ani şi prelungit de două ori, în 2005 şi în 2011. Actul aflat în vigoare expiră pe 30 noiembrie 2015 şi include 48 de locaţii. Potrivit art. 5 din contract, CL pune la dispoziţia asocierii „suprafaţa de teren aparţinând domeniului privat şi public de interes local“. Societatea New Age are obligaţia să depună la primărie „xerocopiile contractelor încheiate cu clienţii pentru care efectuează publicitatea, în maximum 15 zile de la perfectarea acestora“ (art. 10). Tot la primărie, trebuie depuse „xerocopiile documentelor de plată prin care clienţii au achitat sumele prevăzute în contractul încheiat cu New Age pentru efectuarea publicităţii“ (art. 11). Contractul de asociere stipulează că societatea trebuie să plătească în contul CL Craiova „40% din venitul brut lunar, realizat din derularea contractelor de publicitate încheiate cu clienţii“ (art. 20), iar „în caz de neplată a cotei de participare două luni consecutiv, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără somaţie, punere în întârziere şi cerere de chemare în judecată“ (art. 23). În lumina celor arătate mai sus, GdS a solicitat primăriei informaţii legate de contractul dintre New Age şi Olguţa Vasilescu, pentru că 40% din bani trebuie să ajungă în bugetul oraşului. Pe de altă parte, în Monitorul Oficial (MO) nr. 405 din 5 iulie 2013, a fost publicată Legea nr. 185/2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, care pune într-o nouă lumină relaţia dintre primarul Olguţa Vasilescu şi firma New Age. Potrivit legii menţionate, autorităţile locale trebuie să aprobe prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL) regulamentul local de publicitate (art. 8 alin 1), care delimitează zonele de publicitate restrânsă şi lărgită. Pentru fiecare categorie de zonă, trebuie stabilite amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise (art. 8 alin 2). Foarte important este că primarul trebuie să iniţieze delimitarea zonelor de publicitate, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate (art. 11 alin 1 lit. a). Tot primarul, prin aparatul de specialitate, identifică şi propune amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate pentru fiecare dintre zone (art. 11 alin 1 lit. b). Legea spune că amplasamentele aflate în proprietatea sau administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, destinate montării mijloacelor de publicitate, vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie publică (art. 12 alin 1). Practic, legea nu prevede asocierea, modalitatea prin care exploatează panourile societatea New Age.

Publicitarii, într-o poziţie delicată

Legea nr. 185/2013 are şi câteva restricţii care trebuie introduse în regulamentele locale privind publicitatea stradală. Spre exemplu, amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în spaţiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită (art. 15 alin 1 lit b). Lăsăm autorităţile în domeniu să hotărască dacă panourile New Age amplasate pe Calea Bucureşti, inclusiv câteva din cele cu reclamele Olguţei Vasilescu, respectă această cerinţă legală. Tot legea în cauză spune că pe trotuarele şi spaţiile pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil se interzice montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie (art. 29 alin 1). De asemenea, realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului (art. 29 alin 2). Nerespectarea condiţiilor de la art. 29 alin 1-2 se sancţionează cu amendă cuprinsă între 15.000 şi 30.000 de lei.
Tot autorităţile în domeniu trebuie să descopere dacă fundaţiile panourilor sunt îngropate la nivelul solului. Controalele pentru a vedea dacă se respectă prevederile legale trebuie efectuate de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC). Legea nr. 185/2013 spune că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ administraţiile locale trebuie să elaboreze sau să actualizeze, după caz, regulamentele locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

Conflict de interese?

Acesta fiind contextul, ne întrebăm ce se va întâmpla cu contractul de asociere dintre CL Craiova şi New Age, societatea care deţine panourile pe care sunt afişate spoturile publicitare ale primarului Olguţa Vasilescu. După cum am menţionat deja, contractul de asociere expiră pe 30 noiembrie 2015. Totuşi, conform noului act normativ, mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a legii pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate „până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014“ (art. 56 alin 1). Prin excepţie, „pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, acele mijloace de publicitate care respectă prevederile prezentei legi, iar prin amplasament şi caracteristici se încadrează în categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de publicitate“ (art. 56 alin 2).
Îndeplinirea condiţiilor menţionate trebuie confirmată de administraţia locală. Ca să avem tabloul complet, contractul dintre CL Craiova şi New Age poate înceta la „apariţia de acte normative sau reglementări care cuprind prevederi contrare celor menţionate în prezentul contract de asociere“ (art. 24). Aşadar, CL Craiova şi primarul, prin aparatul de specialitate, pot, dacă vor, să rupă asocierea cu New Age. Aici ne putem întreba dacă între primarul Lia Olguţa Vasilescu, ca garant al aplicării legii (art. 61 alin 1-2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi actualizată) şi persoana fizică Lia Olguţa Vasilescu, beneficiara serviciilor de publicitate ale societăţii New Age, care are panouri pe domeniul public şi privat al municipiului, nu apare un conflict de interese.

gds.ro

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.