1,675 total views

Cunoasterea cadrului legislativ pe care este construita relatia dintre client si furnizorul de energie electrica este importanta pentru a asigura o colaborare eficienta. In continuare, va prezentam cele mai importante noutati aparute ca urmare a intrarii in vigoare la 31 Octombrie 2014 a noului Regulament de Furnizare a Energiei Electrice la Clientii Finali (RFEECF) si a Legii 127/2014.

 Legea 127/2014 care modifica si completeaza Legea 123/2012
Legea 127/2014 a fost aprobata in luna octombrie, pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, iar cele mai importante noutati legislative vizeaza principalele drepturi ale clientilor si mai ales caile de solutionare a litigiilor.
Ȋn cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, (conform prevederilor Regulamentului, aprobat în acest sens prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.61/2013).
Litigiile care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor la nivelul ANRE, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente. Etapele intermediare de soluționare a litigiilor nu sunt obligatorii, părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.
 Noul Regulament de Furnizare a Energiei Electrice
Noul Regulament de Furnizare a Energiei Electrice, aprobat prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) nr. 64/2014, stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatii de furnizare a energiei electrice la clientii finali. Acesta reprezinta un act normativ ce se aplica atat clientilor finali de energie electrica, cat si furnizorilor si operatorilor de retea, pentru asigurarea conditiilor necesare furnizarii energiei electrice.
Noul regulament aduce precizari noi in ceea ce priveste aspecte precum: raspunderea contractuala, garantii, incetarea contractului de furnizare, schimbarea furnizorului la solicitarea clientului final, intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre clientul final, sistarea temporara a furnizarii.
Totodata sunt vizate noutati in ceea ce priveste activitatile de masurare si facturare a energiei electrice si a fost revizuit procesul de solutionare a reclamatiilor/disputelor aparute in derularea contractului.
Noile reglementari legale prezinta mai clar o serie de drepturi si obligatii ale clientului final si ale furnizorului / operatorului de distributie
Drepturile clientului final:
 sa consume energie electrica.
 sa schimbe furnizorul de energie electrica, fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia, cu respectarea conditiilor contractuale si legale.
 sa beneficieze de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile legale pentru a fi incadrati la aceasta categorie1 si sa opteze pentru oricare dintre preturile/tarifele aplicabile categoriei de clienti finali din care fac parte. (toti clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate beneficiaza de serviciul universal).
 Dreptul de a fi informat in legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, intreruperile programate in furnizarea energiei electrice etc.
 Dreptul de acces pentru citire la grupurile si sistemele de masurare.
 Dreptul de a solicita furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica.
 Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.
 Dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si legale, si sa-si exercite dreptul de eligibilitate prin schimbarea furnizorului de energie (clientul casnic care dupa ce si-a exercitat dreptul de eligibilitate revine la serviciul universal, nu mai beneficiaza de preturi/tarife reglementate)
Obligatiile clientului final:
 sa plateasca contravaloarea facturii emise de catre furnizor la pretul/tariful si in conditiile prevazute in contractul de furnizare;
 sa comunice in scris, in termen de 30 zile, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului;
 sa respecte clauzele contractelor de furnizare, inclusiv a conditiilor prevazute in anexele acestora;
Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul final poate avea urmatoarele consecinte, conform prevederilor contractuale:
 aplicarea de dobanzi penalizatoare;
 obligatia de a constitui garantii financiare;
 intreruperea temporara a furnizarii energiei electrice;
 rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
Toate informatiile privind schimbarile introduse de Regulamentul de Furnizare a Energiei Electrice la Clientii Finali pot fi consultate pe website-ul Grupului CEZ in Romania, accesand http://www.cez.ro/ro/noutati/5.html#legi

Departamentul PR, CEZ Romania

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.