480 total views

…..iar incompetența își face din nou loc, profesioniștii fiind dați la o parte – ÎNCURCĂ!

Posturile scoase la concurs pe bandă rulantă la IPJ Vâlcea, fac ca în interiorul inspectoratului să existe nu doar tensiuni, ci și bilețele anonime care vor duce probabil, dacă nu au dus deja, la cercetări disciplinare ce pot să-i oprească pe unii să participe la tirul concursurilor pentru funcțiile de conducere din IPJ Vâlcea, acestea circulând chiar acum în perioada concursurilor.

De câteva zile, pe conturile private ale mass-mediei locale, circulă înscrisuri neoficiale în vederea, evident, publicării lor și care conțin informații denigratoare doar la adresa polițiștilor cu funcții de conducere, dar surpriză nici un rând despre șeful IPJ Vâlcea – Iana Cosmin cel care atunci când a venit în fruntea inspectoratului a fost hulit și neacceptat de aproape toată poliția vâlceană. La vremea respectivă, majoritatea făcându-și cruce neînțelegând cum un simplu ofițer de la Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea și care nu întrunește condițiile obligatorii unui astfel de post, a ajuns totuși șef peste IPJ Vâlcea. Ciudat nu?

Dar, mintea ofticată care a gândit o astfel de acțiune știe că o cercetare disciplinară către un terț din poliția vâlceană ar duce la împiedicarea individului de a participa la unul din concursurile organizate pentru un post de conducere. În opinia noastră acesta este principalul motiv, la concursuri înscriindu-se – Ioniță Florian, Giani Diaconu, Matei Ion, Neghină Christian, Dobra Valentin, Comănceanu Cătălin și alții – toți polițiști șefi menționați în bilețelele online anonime, unde regăsim și nume sonore menționate ca fiind implicate în numiri precum – Mircia Gutău, Neață Eugen ori Voica Ilie, dar și denigrarea altor polițiști ale căror nume nu le vom evidența.

Am făcut câteva verificări, purtând discuții cu o parte din cei menționați în bilețelele anonime, și am tras concluzia că ele sunt întocmite de cineva din interior, o „căpățână turistică” ce nu își asumă acuzațiile, fiind pus să ne intoxice cu acestea de o altă „căpățână municipală” care are teamă de „tabăra împotriva actualei conduceri, dirijată de…”…Tabăra la care face referire oficatul este una care din câte se vorbește în urbe, nu se subordonează politic și nu achiesează la acțiuni imorale să nu spunem altfel. Pentru că indiferent câte se spun, dar nu se publică, le știm mulți (n.r. – jurnaliști) și știm ce este adevărat și ce nu, în mare parte.

Am ținut să facem această introducere deoarece astăzi, 13 decembrie ora 16.00, a fost data limită pentru depunerea dosarelor pentru ocuparea funcției de adjunct șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, funcție care în prezent este ocupată de Oară Sorin – împuternicit. Cealaltă funcție de șef adjunct fiind ocupată de Matei Ion care a câștigat concursul, însă se pare că încă nu a fost numit.

Concursul pentru funcția de adjunct șef al IPJ Vâlcea a fost amânat de două ori după care s-a susținut în data de 3 decembrie, iar participanții, trei candidați, nu au avut o reușită, concursul reluându-se, foarte curios și pentru prima dată în istoria concursurilor organizate la IPJ Vâlcea, cu o grabă de invidiat – în doar o săptămână. Poate s-a mizat pe bilețelele anonime ce pot duce la cercetări disciplinare ca anumiți aspiranți la post să nu se mai poată înscrie. Chiar dacă nu este adevărat ce se specifică în înscrisuri, cei menționați pot fi cercetați și astfel pierd șansa de participare la orice alt concurs în perioada în care sunt cercetați și care poate să dureze până își fac unii cărțile. Tot ce este posibil…

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 11.01.2019, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-adjunct-sef-al-inspectoratului-de-politie-judetean-i-la-inspectoratul-de-politie-judetean-valcea-prevazuta-la-pozitia-2-din-statul-de-organizare-al-unitatii-cu-recrutare-din-sursa-interna-tematica-si-bibliografia-recomandate

 

ANUNȚ

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea,prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă pregătirea de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.
 • să aibă pregătirea de specialitate:

cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management;

sau

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/ specializările/specialităţile/profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii;

sau

studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;
 • să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;
 • să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, Sector 5, municipiul Bucureşti, până la data de 13.12.2018 orele 16:00.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente:

 • raportul de înscriere şi CV;
 • actul de identitate, în original şi copie care va fi şi certificată pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă şi supliment/foaie matricolă), în original şi copie care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate și avizată de conducerea Direcției Medicale din M.A.I., cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de acesta, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • dosar plic

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoștința personalului unităţii prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26151, 26033.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.