Loading

România alături de alte ţări dunărene şi Uniunea Europeană, au semnat la Sofia, în 29 iunie 1994, Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, obligându-se să coopereze în domeniul managementului resurselor de apă în bazinul Dunării.
Începând din anul 2004, la data de 29 iunie, ţările dunărene se reunesc în a aduce un omagiu bătrânului fluviu, sub coordonarea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia fluviului Dunărea (ICPDR).
Iată deci că mâine, 29 iunie, sărbătorim împreună pentru al 10-lea an consecutiv, al doilea fluviu ca lungime din Europa, si nu este puţin lucru dacă ne gândim că cca. 40 % din lungimea fluviului Dunărea se află pe teritoriul României sau formează graniţa României cu ţările vecine.
Ca în fiecare an, şi de această dată ICPDR propune o temă majoră în scopul conştientizării publicului, privind protejarea şi conservarea resurselor şi a ecosistemelor acvatice ale fluviului, anul acesta tema fiind dedicată sturionului: “Fii activ pentru sturioni” !
Sturionul specie fosilă, cu o valoare unică pentru biodiversitate,  face parte din patrimoniul natural al Districtului Hidrografic Internaţional al Dunării şi al Mării Negre.
Problematica a atras atenţia atât specialiştilor cât şi politicienilor astfel încât şi în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării- Axa Prioritară 6 – Biodiversitatea, este prevăzut ca obiectiv “asigurarea populaţiilor viabile de specii de sturioni de Dunăre” până în anul 2020.
Succesul eforturilor de conservare a sturionului trebuie să aibă în vedere angajamentele ţărilor dunărene şi cele din spaţiul Mării Negre, ţinînd cont de prevederile Directivelor Europene în domeniul gospodăririi apelor şi biodiversităţii.
Este esenţială implicarea noastră, a tuturor, pentru a reuşi punerea în practică a proiectelor actuale şi viitoare, precum şi pentru prevenirea efectelor negative datorate fenomenelor extreme şi schimbărilor climatice.
În ultima perioadă cu toţii am fost martorii dezlănţuirii naturii, anul acesta Dunărea a atins cote mult peste limitele normale, care a creat pagube mari în ţările dunărene, atrăgându-ne încă o dată atenţia asupra necesităţii cooperării şi solidarităţii între state, astfel încât furia naturii să poate fi stăpânită printr-o coordonare eficientă, atât a capacitătii umane de raspuns, precum şi printr-o gospodărire durabilă a apei !
Trebuie subliniat că nu doar acţiunile instituţionale pot aduce îmbunătăţirea calităţii apei şi a condiţiilor de mediu pentru Dunăre sau afluenţii săi, ci fiecare dintre noi avem obligaţia de a acţiona pentru protecţia ecosistemului care ne susţine, de a ne uni forţele pentru conservarea bogăţiei naturale din bazinul Dunării.
De Ziua Dunării, cu atât mai mult îmi îndrept gândurile către dumneavoastră, gospodarii de ape, mulţumindu-vă pentru toate eforturile depuse, dar  şi cu îndemnul că numai împreună vom reuşi să asigurăm generaţiilor viitoare bucuria de a beneficia de acest dar nepreţuit al naturii, APA !
Director General al Administraţiei Naţionale „Apele Române”
dr. ing. Vasile PINTILIE

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.