204 total views

Producerea de energie obținută din resurse regenerabile, a devenit o prioritate pentru țara noastră, România angajându-se în procesul de aderare la UE să asigure proveniența a 38% din producția totală de energie electrică din resurse regenerabile până în anul 2020, conform prevederilor art. 4(2) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

received_1757619054462010

În vederea atingerii acestui obiectiv, în ultimii ani, legislația din România a încurajat construcția de centrale eoliene, parcuri solare, microhidrocentrale, etc.
Dezvoltarea sectorului hidroenergetic este dependentă de obligațiile asumate de România sub cerințele directivelor UE privind dezvoltarea resurselor de energie regenerabilă (2009/28/CE), privind protecția inundațiilor (2007/60/CE) și asigurarea calității corpurilor de apă (Directiva cadru – privind apa).
Pentru implementarea proiectelor de tip MHC în bazinul hidrografic Olt, emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare. În acest sens s-au luat măsuri de diminuarea impactului negativ al acestora asupra mediului, soluțiile tehnice de amenajare asigurând conectivitatea longitudinală și verticală a râului și variabilitatea regimului hidrologic în timp.
Cu privire la obiectivele de mediu prevăzute la art.4 din Directiva 2000/60/CE, trebuie subliniat că, în temeiul alin. (1) lit. (a) pct. (ii) al acestui articol cât și a Directivei 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate), statele membre ”protejează, îmbunătățesc și refac toate corpurile de apă, cu scopul de a obține o stare bună a apelor de suprafață”, în sensul acesta Administrația Bazinală de Apă Olt a întreprins măsuri active de monitorizare a cursurilor de apă pe care le are în administrare prin extinderea sistemului de monitoring atât ca număr de secțiuni de monitorizare cât și ca număr de indicatori.
În monitorizarea și evaluarea cursurilor de apă aflate în administrare și pe care sunt situate amplasamente de tip MHC, ABA Olt utilizează elemente calitative listate în anexa V a Directivei 2000/60/CE. Elementele calitative biologice avute în vedere sunt macronevertebratele, flora acvatică și fauna piscicolă, iar elementele fizico-chimice (elemente suport), sunt reprezentate de condițiile termice, nutrienți, oxigenare, salinitate, acidifiere, poluanți specifici bazinelor hidrografice.
În urma analizei făcută pe datele obținute pentru parametrii studiați rezultă că starea ecologică a corpurilor de apă e bună, astfel confirmând valoarea obținută în evaluarea indirectă efectuată în anii anteriori prin gruparea corpurilor de apă cu un corp de apă cu caracteristici similare monitorizat direct, impactul lucrărilor de construire fiind punctual și limitat.

Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.