Loading

Pe ordinea de zi a şedinţei  se vor dezbate următoarele puncte:

1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I al anului 2013.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total de surse de finanţare pentru anul 2013.
3. Raport şi proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea.
4. Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora.
5. Raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
6. Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri.
7. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 26.04.2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei reţele de canalizare menajeră.
8. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului.
9. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012 referitoare la reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – construcţie.
10. Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A.

11. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia centrală de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune.

12. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea si Direcţiei Evidenţă a Persoanelor, precum şi ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, conform OUG nr. 77/2013.

13. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform OUG nr. 77/2013.
14. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public conform OUG nr. 77/2013.
15. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Protecţie Socială conform OUG nr. 77/2013.
16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Cantinei de Ajutor Social conform OUG nr. 77/2013.
17. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu” conform OUG nr. 77/2013.
18. Raport şi proiect de hotărâre privivind privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului m unicipal “Ariel” conform OUG nr. 77/2013.
19. Raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav – sem. I 2013.
20. Raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii “Marcel Zinelli”.
21. Diverse.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.