232 total views

….pentru că bugetul i-a fost umflat la capitole, la începutul anului, tocmai pentru manevre de acest gen. Premeditat se întâmplă astfel de alocări bugetare, pentru că ele sunt gândite de cineva anume pentru situații ca cea prezentată mai jos.

Cu alte cuvinte, bugetul constituit la început de an nu respectă condițiile legale. Dacă în trimestrul IV îți permiți să muți de la salarii 446.000 lei, înseamnă că ți-ai umflat bugetul săvârșind în mod deliberat un plan bine pus la punct. Acest mod de operare îl adoptă doar oamenii certați cu legea, care între timp află și folosesc „clauza suspensivă” care este folosită extrem de rar și la contracte cu finanțări europene, în nici un caz de DADP-ul lui Floarea la contracte cu dedicație.

Oare despre această lucrare să fie vorba?

Consiliul Local urmează să aprobe rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public (DADP) pentru anul 2019, prin virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, precum și de la un titlu la alt titlu.

Se solicită ca suma de 164.000 lei de la Capitolul 67 „Cultură, Recreere și Religie”, suma de 131.000 lei de la Capitolul 70 „Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică” și suma de 151.000 lei de la Capitolul 74 „Protecția Mediului” să se repartizeze la Capitolul 84 „Transporturi” Titlul II „Bunuri și Servicii”.

Totalul de 446.000 lei este o sumă destinată completării finanțării lucrărilor de reparații finalizate, pentru care sunt perfectate contracte cu clauză suspensivă. De menționat că sumele care se redistribuie de la capitolele 67, 70 și 74, reprezentau cheltuieli de personal sau bunuri și servicii.

În acest sens bugetul DADP pentru anul 2019, rectificat, în valoare de 44.538.000 lei este repartizat pe capitole în felul următor: – 4.406.600 lei Capitolul 67 „Cultură, Recreere și Religie” – 12.439.000 lei Capitolul 70 „Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică” – 1.598.200 lei Capitolul 74 „Protecția Mediului” – 26.094.200 lei Capitolul 84 „Transporturi”.

Observăm o metodă marca Gutău gândită cu mult înainte și anume, de a aloca la anumite capitole sume imense care știe că nu vor fi cheltuite, ca în trimestrele III sau IV să înceapă să le redistribuie pentru lucrări nebugetate la începutul anului. Pe înțelesul tuturor, lucrări pe care nu le-a avut în calcul la constituirea bugetului.

Mai mult, clauza suspensivă, menționată în proiect, este o dovadă că Mircia Gutău a efectuat lucrări prin DADP ce riscau să nu mai fie achitate în caz că nu mai avea bani. Cu alte cuvinte, edilul s-a asigurat că semnează contracte, cu clauză suspensivă, chiar dacă la momentul semnării nu avea alocare în buget și pentru decontarea acestor lucrări. Știa cu mult timp înainte că, în cazul în care nu găsește fonduri pentru suplimentarea bugetului cu valoarea acestor lucrări, va lua fondurile necesare de la alte capitole.

Explicațiile arenaconstruct.ro

„O eventuală clauză suspensivă ar fi o clauză introdusă ca parte a condițiilor contractuale. Semnarea unui contract cu o clauză suspensivă referitoare la sursa de finanțare NU este recomandată având în vedere faptul că autoritatea contractantă NU este îndreptățită să semneze un contract fără a avea fondurile necesare derularii lui.

Primul risc este cel menționat de către ANAP în notele aferente fișei de date, după cum urmează: “această clauză nu trebuie să permită o aplicare care să confere autorității contractante o libertate nelimitată de decizie înainte de încheierea contractului (adică și în situațiile în care nu a fost întreprinsă nicio diligență, sau sanșele sunt scăzute, pentru obținerea finanțării), având în vedere că art.143 din HG nr.395/2016 stabilește obligația AC de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Astfel, condiția suspensivă nu ar trebui să vizeze semnarea contractului de finanțare (pe care autoritatea contractantă ar putea să o refuze), ci mai degrabă aprobarea finanțării. De asemenea, autoritatea contractantă trebuie să fie pregătită să arate că a depus diligențe în scopul obținerii finanțării (de exemplu dacă cererea de finanțare a fost transmisă la AM, etc)”.

Clauza suspensivă e unul din motivele pentru care mulți constructori nu vin la licitații la Primăria Râmnicu Vâlcea. Este adevărat că DADP solicită repartizarea sumei pentru achitarea unor lucrări finalizate și nu Primăria Râmnicu Vâlcea, dar la fel de adevărat este și faptul că Floarea Dumitru este doar un bun executant al ordinelor primite de la primar. De facto DADP este condusă de Mircia Gutău. Toate instituțiile, de altfel, din subordinea Primăriei sunt de facto conduse de Mircia Gutău, directorii acestora fiind ca și Floarea, buni executanți ai unor ordine primite! Fără obiecții , fără decizii!

Domnilor consilieri locali, veți întreba la ședință ce plăți trebuie făcute din suma de 446.000 lei?

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.