145 total views

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2013( actualizată), administrarea pajiștilor aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, se face de către consiliile locale, în conformitate cu prevederile legislației din domeniu.

Crescătorii de animale au dreptul de utilizare a pajiştilor aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, adoptate în acest sens.
Utilizarea pajiştii comunale se face de către, proprietarii de animale înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor, care nu deţin pajişti sau nu au suficiente.
În vederea încheierii contractelor, crescătorii de animale din cadrul colectivității locale sunt obligaţi să declare la compartimentul funcțional din cadrul primăriei, toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee care pășunează pe pajişte. Toate contractele de închiriere sau concesiune se semnează de primar.
În vederea respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu, durata de contractare este de 7-10 ani.
Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere.
Utilizatorii au obligaţia să gestioneze pajiștile conform normelor tehnice prevăzute în amenajamentele pastorale.
Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză .

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., Cosmin ION

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.