265 total views

USR transmite prin intermediul mass-media interpelarea adresată Municipalității în legătură cu evenimentele festive organizate pentru angajații Primăriei:

Domnule Primar, 
Uniunea Salvați România – filiala Vâlcea vă adresează invitația de a răspunde în mod public la o serie de întrebări legate de evenimentele festive organizate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – inclusiv sau exclusiv – pentru angajații săi și acoperite din fondurile bugetului local. Ne referim la Petrecerea angajaților și la Balul Primăriei din acest an. Pentru a înlătura îndoielile care apar în spațiul public în legătură cu oportunitatea organizării unor asemenea evenimente din bani publici și cu referire la valoarea adăugată a acestora pentru comunitatea locală, vă rugăm să aduceți clarificări care să răspundă la următoarele:
1. Cum se justifică în raport cu comunitatea locală organizarea unei petreceri dedicate exclusiv angajaților Primăriei și cum sunt acoperite costurile pentru un asemenea eveniment?
2. Cum se justifică în raport cu comunitatea locală organizarea Balului Primăriei, în ce fel se acoperă cheltuielile aferente și care au fost criteriile de acces la un asemenea eveniment?
În final, vă invităm să răspundeți la o întrebare ce reprezintă de fapt corolarul acestei interpelări și care ar putea da seama de viziunea și principiile politice pe care se fundamentează aceste festivități:
Este corect sau nu ca personalul din Primărie și din alte instituții publice (ca, de altfel, orice persoană remunerată din fonduri publice) să beneficieze de participarea la evenimente festive dedicate inclusiv sau exclusiv acestora și decontate – integral sau parțial – din bugetul local?
Încheiem prin a ne exprima speranța ca eventualele clarificări exprimate de Municipalitate în legătură cu interpelarea de față să risipească nedumeririle și întrebările îndreptățite ale oricărui cetățean plătitor de taxe care este interesat să știe cum sunt cheltuite fondurile la care contribuie în mod direct.
Alăturat la această interpelare se află o cerere de informații în interes public, care va fi depusă neîntârziat la Registratura Primăriei.”

Totodată redăm mai jos textul cererii depuse la registratura Primariei, in baza legii nr. 544/2001:

” Către: Primăria Municipiului Râmnicu Vălcea
CC: Biroul Informatică și Centrul de Informare a Cetățenilor
Adresa: Str. Gen. Praporgescu, nr. 14, CP 240182, Rm. Valcea. Tel: 0250 731016 int 120. Fax: 0250 731843
Data: 22.12.2017

Stimată doamnă Mociofan Gabriela,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc următoarele informații, susținute de documente doveditoare:
1. Costul total în LEI al evenimentului festiv organizat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru angajații proprii („Petrecerea Angajaților”) în luna decembrie a acestui an.
2. Defalcarea cheltuielilor pe categorii aferente Petrecerii Angajaților
3. Sursele de finanțare care au acoperit cheltuilelile cu Petrecerea Angajaților
4. Costul total în LEI al evenimentului festiv organizat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub denumirea „Balul Primăriei” din luna decembrie 2017
5. Defalcarea pe categorii a cheltuielilor aferente Balului Primăriei
6. Sursele de finanțare care au acoperit cheltuielile aferente Balului Primăriei
7. Costul participării per persoană în funcție de statut:
a. Angajat al Primăriei
b. Însoțitor angajat al Primăriei
c. Invitat
d. Altă persoană
8. Criteriile de distribuire a invitațiilor
Vă mulțumim!
Departament Comunicare
Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.