108 total views

Primarul Mircia Gutău se grăbeşte să treacă decizia prin Consiliul Local chiar la sfârşitul acestei luni.

Pe site-ul municipalității a fost republicat, în data de 9 septembrie a.c., “Anunțul privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat”.

26-marire

Reluarea informării publice a fost cauzată de faptul că anunțul postat inițial a fost incomplet, lipsindu-i o pagină din expunerea de motive ataşată. Totuşi, neglijenţa funcţionarilor capătă formă continuată. Argumentele sunt simple şi reies chiar din redactarea anunţului.

Astfel, este invocat în mod eronat articolul 6, alineat 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. În realitate este vorba despre dispoziţiile articolului 7 din acelaşi act normativ. Citind cu atenţie prevederile acestuia, ne dăm seama că nu doar de neglijenţă e vorba, ci poate chiar de rea intenţie. Conform alineatului 2 al articolului 7, “anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”.

Ori, conform anunţului postat de primărie, este anunţat doar termenul limită până la care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare pentru municipalitate este 30 septembrie (probabil data în care executivul local intenţionează să convoace o şedinţa ordinară de consiliu local). Anunţul ar fi trebuit să conţină perioada de dezbatere, adică până pe 15 octombrie, când s-ar încheia cele 30 de zile lucrătoare prevăzute de lege. Trebuie precizat, de asemenea, că acest termen decurge, conform dispoziţiilor legale, din momentul în care s-a operat ultima modificare şi nu de la postarea iniţială a anunţului (30 august).

Fiind vorba de majorarea tarifelor pentru colectarea gunoiului râmnicenilor cu până la 26%, decizie în favoarea celor de la Romprest Energy, ilogică şi uşor ilegală, e lesne de înţeles de ce se grăbesc primarul Mircia Gutău şi subalternii săi. În pagina lipsă a expunerii de motive ataşate anuntului iniţial (care a fost completată pe 9 septembrie) se precizează că transportul ar justifica cea mai mare parte din mărirea tarifelor.

“Romprest Energy SRL a solicitat modificarea tarifelor pentru activitatea de Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru persoane juridice, precum şi modificarea tarifelor pentru activităţile de colectare separate şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice şi a depus în acest sens Memoriul tehnico-economic şi Fişele de fundamenatre a acestor tarife”,  am citat din pagina 4 a expunerii, document pe care îl ataşăm în foto acestui articol.

pag-4-expunere

Din păcate, până la ora la care citiţi aceste rânduri, nu s-a schimbat mai nimic, în continuare data dezbaterii nu este corect menţionată.

Art. 7

(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau lcoala, dupa caz. autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013, cu modificările ulterioare

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.