Loading

Navele echipei internaționale din cadrul Expediției comune pentru supravegherea Dunării au intrat în România!

La jumătatea lunii septembrie, vor ajunge la Galaţi cei 18 membri ai echipei care marţi a pornit, din Portul Regensburg, în expediţia ştiinţifică „Joint Danube Survey”, al cărui punct final este Delta Dunării. Expediţia este organizată la fiecare șase ani, scopul acesteia fiind monitorizarea situaţiei de pe Dunăre de către specialişti. Ediţiile anterioare ale „Joint Danube Survey” au fost organizate în 2001 şi 2007.
„Aflată la cea de-a treia ediţie, expediţia comună de supraveghere a Dunării, «Joint Danube Survey – JDS 3», este cea mai mare expediţie din lume care se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă. Ca şi la celelalte două ediţii, din anii 2001 şi 2007, «JDS 3» îşi propune să strângă noi informaţii cu privire la parametrii de calitate ai Dunării care nu sunt acoperiţi de monitorizarea desfăşurată permanent de către toate ţările riverane Dunării şi, în acelaşi timp, are ca scop colectarea unor date uşor comparabile pentru tot cursul de apă”, se spune într-un comunicat al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR).

Expediţia, organizată o dată la şase ani de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), reuneşte experţi şi oameni de ştiinţă din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România.

Vor fi prelevate probe din ­Dunăre, Argeş, Siret şi Prut

Navele echipei internaționale a Expediţiei comune de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey-JDS 3) au intrat duminică, 8 septembrie, în România. În perioada 8-26 septembrie, cei 18 specialiști din cadrul echipei internaționale, vor continua să efectueze pe tronsonul românesc al Dunării activități de monitoring investigativ și de cercetare privind starea ecologică și chimică a apei Dunării, a sedimentelor, suspensiilor și biotei, prin efectuarea de analize la indicatorii biologici, fizico-chimici, hidromorfologici și microbiologici. În paralel cu activitatea echipei internaționale, își începe activitatea și echipa națională a României, formată din aproximativ 25 chimiști, biologi și ingineri, echipă structurată pe două componente: cei care recoltează probele de chimie și biologie și echipa care recoltează ihtiofaună. Din cadrul echipei, fac parte specialiști din cadrul ABA JIU, ABA Dobrogea-Litoral, ABA Prut-Bârlad, ABA Buzău-Ialomița, ABA Someș-Tisa, ABA Crișuri și din cadrul ANAR-București- sediul central. Prelevarea probelor se realizează din trei puncte: din mijloc, de pe malul stâng, respectiv de pe malul drept și durează între 2 ore și până la 4-5 ore. Vor fi prelevate probe din cursul principal al Dunării, dar și din trei afluenți ai săi, respectiv Argeș, Siret și Prut. Probele vor fi prelevate din următoarele secțiuni, după cum urmează: Baziaș, Koronin, Șimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeș, aval Argeș, Chiciu, aval Brăila, râul Siret și râul Prut, Isaccea, și pe brațele Dunării (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe).

Bază de date pentru Strategia Dunării

Probele de apă, sedimente, suspensii solide, biologie sunt recoltate, pretratate, conservate, depozitate, transportate și analizate la Laboratoarele de calitate ale apei de la Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Constanța,Tulcea și București. Din probele recoltate se analizează indicatorii biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate și pești) și fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienți, metale grele, micropoluanți organici etc.). Parametrii fizico-chimic (cum ar fi pH, temperatură, oxigen și conductivitate) sunt măsurați la fața locului (in-situ) cu ajutorul echipamentelor mobile. La sfârșitul expediției, fiecare țară va realiza un raport care va include rezultatele probelor obținute de echipa națională. Expediția propriu-zisă se va încheia pe 25 septembrie, la Tulcea, iar, pe 26 septembrie, va fi organizată în aceeași locație o conferință de presă fiind ultimul eveniment public din cadrul JDS3, din seria celor organizate de-a lungul țărilor riverane Dunării prin care au trecut navele expediției. Până în acest moment, și-au anunțat participarea la eveniment Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură și Vasile Pintilie, director general al A.N. Apele Române. Toate costurile legate de deplasarea și dotarea echipei, transportul și echiparea navelor, precum și analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituției și, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 50.000 de euro.

Trei românce, doi chimiști și un biolog, muncesc zi și noapte, alături de alți specialiști și experți din întreaga Europă – austrieci, slovaci, unguri, sârbi, croați și bulgari. Astfel,

Florentina Dumitrache, chimist din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”, efectuează măsurarea parametrilor fizico-chimici în situ (pH, temperatură, oxigen dizolvat și conductivitate). Parametrii sunt măsurați cu ajutorul unei sonde multiparametru furnizată de ”Apele Române”. De asemenea, ea este și cea care ține evidența și asigură fixarea probelor recoltate, conservarea și transportul către laboratoarele din țările participante.

Mary Crăciun, chimist din cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți- recoltează probele de sedimente și suspensii solide. După recoltare, probele de sediment sunt sitate în mediul umed, în vederea obținerii fracției de 0,63 micrometri, fracția cea mai reprezentativă pentru analiza micropoluanților organici și a metalelor grele. Mary Crăciun folosește echipamente de recoltare și sitare a celor două matrici de investigație de la bordul vasului Argus.

Claudia Nagy, biolog din cadrul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, este cea care recoltează probele de macronevertebrate din zona malurilor. Recoltarea se face cu ciorpacul limnologic din dotarea A.N. ”Apele Române”.

Programul de lucru începe la ora 6.00 dimineața și câteodată se finalizează și la 2.00 noaptea. La fiecare secțiune, specialiștii chimiști prelevează probe de apă din trei puncte, din mijloc, de pe malul stâng, respectiv de pe malul drept, iar biologii prelevează probe de pe ambele maluri și de la mijloc. În plus, se mai adaugă și echipa de specialiști ihtiologi (în pești) care recoltează probe de pești. Specialiștii măsoară, cântăresc și identifică speciile de pești caracteristice Dunării, în secțiunile supuse monitorizării. De asemenea, sunt realizate investigații suplimentare, inclusiv toxicologice. Prelevarea probelor dintr-o secțiune durează între 2 ore și până la 4-5 ore. În următoarele zile, echipa internațională va continua monitorizarea calității apei Dunării, în secțiunile aflate pe teritoriul Croației și Serbiei, urmând ca , în data de 8 septembrie, să intre în România.

Alături de cele trei nave ale echipei internaționale (Argus, vaporul-laborator al Serbiei, Wien și MEβSCHIFF IV, cele două ambarcațiuni private din Austria), se află și Istros, navă de cercetare din România. Ca și celelalte trei, Istros are și bărci pentru recoltări în zona de mal, iar, la bord, este dotat cu aparatură de prelevare, stocare și procesare a probelor supuse monitorizării. Participarea navei românești Istros a fost aprobată prin HG nr. 288/21 mai 2013, navă care parcurge întreaga distanță, de 2357 de km, de la izvoarele Dunării și până la vărsare. Cheltuielile pentru deplasarea navei sunt suportate din bugetul Fondului de mediu și sunt în valoare totală de 670 mii lei inclusiv TVA.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.