Loading

În urma controlului efectuat la DJST Vâlcea, dar și din analiza tuturor documentelor, în episodul de astăzi, prezentăm considerentele avute în vedere de Primăria Râmnicu Vâlcea în baza cărora au fost demarate procedurile de transfer pentru „Complexul Traian” din administrarea MTS în administrarea CLM Râmnicu Vâlcea.

Menționam în episodul I că MTS și DJST Vâlcea au fost private de surse financiare și că intenția autorității administrației publice locale a fost de a crea motivații prin care să invoce proasta administrare a „Sălii Sporturilor” de către MTS, pentru ca apoi să întrepindă demersuri în preluarea activului în interes propriu. Astfel, vedem că decizia de preluare a „Complexului Sportiv Traian” a fost influențată de nealocarea de către MTS a sumelor necesare programelor de investiții, în scopul întreținerii bazelor sportive, cu precădere a „Arenelor Traian”.

EPISODUL II – Demararea procedurilor de transfer

Pe parcursul anilor, în scopul bunei întrețineri a activelor patrimoniale, DJST Vâlcea a apelat și la alte modalități de implicare pentru refacerea „Arenelor Traian”, și în baza unor parteneriate cu alte instituții a reușit câte ceva. Refacerea și modernizarea „Complexului Sportiv Traian” s-a făcut atât prin aportul financiar al altor instituții, cât și din resursele financiare rezultate din venituri proprii ale Agenției Naționale pentru Sport.

DJST Vâlcea demonstrează cu acte ce fel de investiții au fost efectuate prin firme ca

– SC Proevent SRL – care a făcut instalația de sonorizare la un cost de 77.000 lei, anul 2011,

– SC GB Service SRL – care a făcut sistemul de supraveghere video la un cost de 77.000 lei, anul 2011,

– SC Proimsat SRL – care a făcut sistem voce date la un cost de 18.000 lei, sistem detecție și semnalizare incendiu – 17.000 lei, furnizare și instalare tablou electric – 58.000 lei, toate în anul 2011,

– SC Conexvil SA – lucrări de reabilitare și modernizare „Sala Sporturilor” în valoare de 1.438.713 lei, tot în anul 2011,

– SC Body Shine SRL – s-a achiziționat echipament fitness în valoare de 140.000 lei, anul 2014,

– SC Licornia SRL – s-au achiziționat tablete electronice de mai multe tipuri la un cost de 250.000 lei, în anii 2015, 2016, 2018 și multe alte investiții.

O prezentare detaliată și clarificatoare cu privire la situația patrimoniului și a investițiilor efectuate de-a lungul timpului este reliefată, și poate fi ușor găsită, în „Raportul de Audit al Performanței”, întocmit, în anul 2017, de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea, iar acțiunea de audit a avut ca temă “Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al MTS, în perioada 1990 – 2016”.

Din parcurgerea documentelor a rezultat faptul că “nu există inventare ale patrimoniului aflat în administrarea DJST Vâlcea în perioada 1990 – 1998, iar patrimoniul a fost identificat în baza inventarului din septembrie 1989”. Un reper important cuprins în raportul de audit îl reprezintă mențiunea făcută de Camera de Conturi Vâlcea conform căreia “la data de 28.09.1989, terenul în suprafață de 25.324 mp. nu a fost evidențiat în listele de inventariere, valoarea acestuia fiind inclusă în valoarea construcției „Sala Sporturilor Traian””.

Este foarte important de menționat că această metodă a fost folosită la nivelul majorității direcțiilor județene pentru sport și tineret, nu doar la Vâlcea, înregistrându-se astfel valori mult mai mari decât cele reale, valori ce ulterior au fost comunicate Ministerului Finanțelor Publice.

Tot din raportul întocmit de Camera de Conturi Vâlcea rezultă faptul că “există neconcordanțe între valoarea bunurilor din patrimoniul sportiv care alcătuiesc domeniul public al statului, înregistrate în evidența DJST Vâlcea, și valoarea bunurilor înscrise în inventarul centralizat din evidența Ministerului Finanțelor Publice. Conform situației preluate de pe site-ul MFP (mfinanțe.ro), patrimoniul sportiv din domeniul public al statului aflat în administrarea DJST Vâlcea cuprinde bunuri în valoare de 7.140.573 lei, iar în evidența contabilă a entității auditate se regăsesc înregistrate bunuri în valoare de 30.328.640 lei, rezultând o diferență în plus de 23.188.067 lei”.

Concluzia Camerei de Conturi a fost că: “nu a fost actualizat de către Ministerul Tineretului și Sportului inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, urmare a operațiunilor de inventariere și reevaluare”.

Raportul Camerei de Conturi Vâlcea mai face referire și la finanțarea și întreținerea bazelor sportive și subliniază faptul că „gradul de finanțare al cheltuielilor de întreținere, reparații și modernizări a „Sălii Sporturilor Traian”, din venituri proprii, pe total perioadă 2000 – 2016 este de 19,26%, diferența de cheltuieli fiind acoperită din alocații bugetare în cuantum de 71,5% și 9,23% din venituri proprii MTS”.

Documentele arată că, pe parcursul anilor, au fost făcute investiții care se ridică la 1.500.000 lei, deci interesul MTS pentru întreținerea și modernizarea „Complexului Sportiv Traian” a fost permanent, chiar și în condițiile în care anual, sumele alocate din bugetul național pentru activitatea sportivă și întreținerea bazei materiale a MTS erau sub 1% din PIB, iar acestea erau direcționate prioritar în susținerea activității sportive și mai puțin în întreținerea și dezvoltarea bazei materiale și a patrimoniului.

În scopul întreținerii bazei materiale au fost făcute și prioritizări, astfel că la Râmnicu Vâlcea au fost alocate sume, cu predilecție, pentru întreținerea și dezvoltarea „Sălii Sporturilor” și mai puțin spre „Arenele Traian”. Această situație de fapt a generat interesul Primăriei Râmnicu Vâlcea de a prelua în administrare atât „Sala Sporturilor” cât și „Arenele Traian”. Așa apare HCL 136/2005 în baza căreia au fost inițiate procedurile de preluare a „Complexului Sportiv Traian” – „Sala Sporturilor” și „Arenele Traian”, construcțiile și terenul aferent urmând să treacă din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

În momentul în care apare HCL 136/2005, luna mai, privind inițierea procedurilor de preluare, apare și HCL 130/2005, tot luna mai, care prevedea participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la constituirea și funcționarea „Centrului Național Olimpic de Excelență” pentru handbal feminin, deși acest Centru nu era încă înființat la data aprobării HCL 130/2005. Înființarea Centrelor Naționale de Excelență (n.n. nu a Centrelor Naționale Olimpice de Excelență așa cum se menționează în HCL) este aprobată prin Ordinul MEC nr. 4079 abia la un an după aprobarea HCL nr. 130/2005.

Facem mențiunea că organizarea și funcționarea Centrelor Naționale de Excelență se derulează, în conformitate cu Ordinul MEC nr. 4079/2006, sub autoritatea Ministerului Educației Naționale, iar imobilele la care face trimitere HCL nr. 136/2005 erau, la acea dată, în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, astfel că Primăria Râmnicu Vâlcea și dacă ar fi înființat un „Centru Național Olimpic de Excelență” tot nu s-ar fi justificat inițierea procedurilor de preluare a „Complexului Traian”, pentru că, în conformitate cu OMEC nr. 4079,

la art. 1 se menționează:

“Se aprobă înființarea Centrului Național de Excelență pentru pregătirea elevelor la disciplina handbal – fete, în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea, unitate specializată în pregătirea și perfecționarea cadetelor și junioarelor în handbalul de performanță”,

iar la art. 9 se precizează:

“Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, inspectoratele școlare județene Vâlcea, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Hunedoara, Vrancea, Cluj, Mureș, Maramureș și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conducerile unităților de învățământ în care vor funcționa centrele naționale de excelență duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Nu vom insista asupra modului inexplicabil în care Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a putut anticipa apariția Ordinului MEC nr. 4097/2006 prin care s-au creat Centrele Naționale de Excelență, cu mai bine de un an înainte, dar nu putem nici să nu observăm că Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Local, în mod deliberat, au invocat acte normative emise de un minister pentru a justifica demersurile de preluare a unor imobile aparținând altui minister.

Suita actelor care cuprind diverse metode de facilitare a operațiunii de transfer a drepturilor de administrare a imobilelor aflate în gestiunea patrimonială a Ministerului Tineretului și Sportului era abia la început, din anul 2005 până în anul 2018 fiind emise nu mai puțin de alte 7 (șapte) Hotărâri de Consiliu Local prin care se fac modificări cu referire la transferul de patrimoniu, câteva dintre acestea putând da naștere la interpretări, dar toate în favoarea Consiliului Local.

Episodul III – prezentarea HCL-urilor

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.