33 total views

În cadrul şedinţei de Comitet Bazinal, ABA Olt a prezentat, prin delegaţii compartimentelor de specialitate, planul de lucru şi prioritizarea acestuia pentru anul 2016. Cel mai dezbătut subiect a fost prezentarea programului de investiţii pentru anul care urmează.

aba2

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au regăsit 4 puncte şi anume:

1. Prezentarea “Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii”, cu accent pe capitolele 3,4, şi 6, respectiv: -cap.3-deschiderea obiectivelor de management al riscului la inundaţii; cap.4-sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora; cap.6-informarea şi consultarea publicului, prezentate de Emilia Constantin de la compartimentul “Apărare Împotriva Inundaţiilor”
2. Prezentarea şi avizarea documentului “Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt”, prezentat de ing. Vasile Bojan şi ing. Laura Rădulescu de la Biroul Plan Management Bazinal, ABA Olt
3. Prezentarea programului de investiţii pe anul 2016 (toate sursele de finanţare), prezentat de Bogdan Băloi, director tehnic ABA Olt
4. Discuţii

În cadrul şedinţei, la punctul 1, Emilia Constantin de la compartimentul “Apărare Împotriva Inundaţiilor” a vorbit despre planurile de Management al Riscului la Inundaţii, care trebuie coordonate la nivel de bazin hidrografic sau Unitate de Management, în cazul României- la nivelul ABA. Acestea au în vedere toate aspectele gestionării riscului la inundaţii, care se axează pe prevenirea, protecţia, pregătirea, inclusiv prognozele de inundaţii şi sistemele de avertizare, luând în considerare caracteristicile unui anumit bazin sau subbazin hidrografic. Planurile de management al riscului la inundaţii prevăd: promovarea practicilor de utilizare durabilă terenurilor; îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor inundaţii; măsuri structurale şi nestructurale pentru reducerea hazardului şi deopotrivă a consecinţelor; alte acţiuni legate de prevenire, protecţie, pregătire împotriva consecinţelor adverse ale inundaţiilor.
Măsurile care pot fi luate în vederea reducerii consecinţelor negative ale inundaţiilor sunt complexe şi necesită implicarea mai multor ministere, instituţii, autorităţi locale, judeţene, bazinale şi populaţia.

Al doilea punct de pe ordinea de zi –‘’Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt’’ prezentat de inginerii Bojan şi Rădulescu a adus în discuţie cadrul legal european în domeniul apelor ce au la bază Directiva Cadru Apă şi Directiva privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii.
Directiva Cadru Apă prezintă prevederea legală europeană, fundamentală pentru domeniul apelor, care promovează conceptual gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie şi mediu.
DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea şi protecţia resurselor de apă: procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice; evaluare a presiunilor antropice şi a impactului acestora; analiza economică a măsurilor stabilite şi utilizarea instrumentelor economice; implementarea măsurilor privind obiectivele de mediu, dar şi cele ale domeniilor conexe şi nu în ultimul rand, participarea şi implicarea activă a publicului în gestionarea resurselor de apă.
Următoarea Directivă menţionată este al doilea pilon de bază al legislaţiei europene în domeniul apelor şi are ca obiectiv reducerea riscurilor şi a consecinţelor negative pe care le au inundaţiile în statele membre. Instrumentul de implementare al Directivei Inundaţii, este prezentat de Planul de Management al Riscului la Inundaţii şi constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. Din punct de vedere instituţional, Ministerul Mediului împreună cu Administraţia Naţională ‚”Apele Române’’ au fost desemnate autorităţi competente pentru implementarea Directivei Cadru Apă în România.

aba4

Bogdan Băloi, directorul tehnic ABA Olt, a prezentat la ultimul punct de pe ordinea de zi a şedinţei ‘’Pogramul de investiţii pe anul 2016’’, propunerea unei liste cu 26 de obiective de investiţii cu finantare integrală sau parţială de la bugetul de stat, repartizate pentru Administraţia Naţională ‘’Apele Române’’-ABA Olt. Proiectele propuse în vederea obţinerii finanţării din fonduri externe nerambursabile (FEN) prin programul POIM-Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor:
aba5

– amenajare pr.Topolog şi afluenţi pe sectorul Sălătrucu-Tigveni, judeţul Argeş;
– îndiguire pr. Govora pe sectorul Stoeneşti-Govora sat, judeţ Vâlcea;
– regularizare pr. Cheia, pe tronsonul Cheia-Valea Cheii, judeţul Vâlcea;
– regularizare râu Sâmbăta în localitatea Sâmbăta, judeţ Braşov;
– regularizare râu Cârtişoara la Cârtişoara, judeţ Sibiu;
– lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor pe pr. Porumbacu, comuna Porumbacu de Jos, judeţ Sibiu;
– regularizare râu Olteţ la Barza , judeţ Olt.

Pentru anul 2016 ABA Olt şi-a propus un program de investiţii cu finanţare integrală sau parţială din surse proprii, cu o valoare totală de 13.696 mii lei, cuprinzând:
– achiziţii de imobile, valoare totală 108 mii lei;
– dotări independente, valoare totală 7.952 mii lei, din care se vor achiziţiona utilaje şi echipamente pentru realizarea programului de gospodărire a apelor; mijloace de transport etc;
– cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, valoare totală 5.573 mii lei;
– alte cheltuieli – 63 mii lei

Şedinţa a fost condusă de prefectul judeţului, Dumitru Nicu Cornoiu, preşedinte Comitet Bazin. Au mai participat:
– Ruxandra Bălăeţ-consilier superior Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor-membru
– Ion Stoenescu-director Administraţia Bazinală de Apă Olt-vicepreşedinte Comitet Bazin
– Alin Voicescu-director Agenţia Protecţia Mediului
– Gheorghe Păsat-preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea
– Constantin Tîrşi-director Hidroelectrica S.A. Râmnicu Vâlcea
– Cocoş Vasile-viceprimar municipiul Râmnicu Vâlcea
– Gheorghe Mihăilescu-director Direcţia Silvică Vâlcea, consilier local
– Aurora Gherghina-subprefect
– Valeriu Amza-director SGA Vâlcea, consilier local

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.