Loading

În noiembrie 2021, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitație publică a unui număr de 33 de suprafețe de teren (amplasamente), grupate în 4 loturi, ce aparțin domeniului public al municipiului în vederea amplasării unor panouri publicitare, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii contractelor, dar cu acordul CL, la prețul de pornire/amplasament stabilit.

Procedura de licitație s-a organizat pe fiecare lot în parte, iar în cadrul lotului a fost licitat fiecare amplasament. În acest context, s-a aprobat Caietul de Sarcini, Fișa de date procedură închiriere prin licitație publică, formularele și alte documente, contractul cadru, dar și comisia de evaluare a ofertelor formată din 7 membrii – 3 din CL, 1 din AJFP Vâlcea, 3 din aparatul de specialitate al primarului.

Din studierea procesului verbal încheiat în urma ședinței ordinare din 25 noiembrie 2021, ședință care a avut pe ordinea de zi proiectul „privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare”, nu am putut reține câte voturi a primit acest proiect ori de la cine, lipsind pagina care ne putea aminti acest lucru.

Acum, chiar dacă nu știm cine și cum a votat (nici discuții nu au fost), știm că Phoenix Media SRL, din București, reprezentată convențional de SCA Ivan și Asociații, având în vedere HCL 287/2021 și plângerea prealabilă comunicată Primăriei Râmnicu Vâlcea, în data de 12 ianuarie 2022, vine cu o completare și solicită în principal, cu prioritate față de cele solicitate prin plângerea prealabilă inițială, „anularea/revocarea HCL 287/2021, act administrativ ce conține prevederi nelegale”. Societatea amintită mai solicită anularea procedurii de atribuire lansată în baza HCL 287/2021 și prin anunțurile de participare la licitație în MO 244/2021.

În consecință, dorește lansarea unei noi proceduri respectându-se în totalitate dispozițiile conținute în Legea 185/2013 (lege specială) și ale legislației privind atribuirea congtractelor de achiziție publică. Phoenix Media susține că HCL-ul conține prevederi nelegal, Primăria lansând o procedură de atribuire în baza dispozițiilor Codului Adminsitrativ, cu încălcarea dispozițiilor legale conținute în Legea 185/2013 și Lega 98/2016. Procedura de licitație trebuia demarată în conformitate cu legislația privind atribuirea contractelor de achiziții publice, respectând dispozițiile specifice achizițiilor publice, trebuia lansată prin intermediul platformei SICAP.

În lipsa luării măsurii de anulare a procedurii, societatea consideră că se încalcă atât interesul public cât și cel privat, precum și totalitatea principiilor ce guvernează acest domeniu, desfășurarea în continuare a unei proceduri cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale fiind de natură a creea prejudicii considerabile atât în ceea ce privește operatorii privați, cât și instituția (Primăria) care trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate cu legea.

Dacă executivul nu va proceda la soluționarea favorabilă a solicitărilor legitime – Phoenix Media – aceasta va promova toate demersurile legale pe care le are la dispoziție, pentru a-și apăra drepturile. Un răspuns la cele inserate îl vom găsi cu siguranță în cadrul ședinței ordinare din 31 ianuarie, ședință în care se vor dezbate 32 de puncte, fiecare având greutatea și importanța lui.

Să nu uităm, acest proiect a avut viza de legalitate a secretarului municipiului, a Prefecturii și deja produce efecte juridice. Ceea ce solicită Phoenix Media este consecința intrării în circuitul civil a actului și are posibilitatea de a solicita instanței anularea acestuia, neputând altfel proceda la anulare/revocare. Acest proiect de hotărâre ce a dat curs unei disensiuni administrative, dpndv, ar trebui să fie supus unui nou control de legalitate de către prefectul județului.

_Prezentare_plangere_prealabila_Phoenix_Media_SRL

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.