Loading

STADIUL ÎNFIINŢĂRII CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE VÂLCEA

Mult discutatele şi tergiversatele tentative de înfiinţare a camerelor agricole au început să prindă contur. După ce Guvernul a aprobat actul normativ privind înfiinţarea lor, vâlcenii s-au apucat de treabă. Astfel, prin ordinul prefectului Mircea Nadolu, s-a înfiinţat Comitetul Judeţean de Iniţiativă, format din 11 membri (câte un reprezentant ai Prefecturii, Consiliului Judeţean, Direcţiei Agricole, Asociaţiei Comunelor din România şi şapte ai formelor asociative din judeţ), avându-l ca preşedinte pe Adrian Pintea, Directorul Executiv al APIA Centrul Judeţean Vâlcea.
În aceste zile, fiecare dintre ei se deplasează prin teritoriu şi discută cu fermierii şi membrii asociaţiilor şi patronatelor din agricultură, grupuri de producători, ai cooperativelor agricole, precum şi cu proprietarii de păduri.
Administraţiile locale pregătesc întâlniri cu fermierii, pentru ca membrii Comitetul Judeţean de Iniţiativa să comunice care este procedura de urmat, astfel încât aceştia să cunoască, până la cel mai mic amănunt, cum trebuie să se prezinte la alegerile care vor avea loc pe data de 19 ianuarie 2014.

Colegiul Judeţean al Camerei Agricole va avea 25 de membri


Odată apărut actul normativ, a fost asigurat cadrul organizării şi desfăşurării alegerilor pentru colegiile camerelor agricole şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean şi naţional. Măsura a fost luată pentru a îmbunătăţi în primul rând organizarea şi desfăşurarea efectivă a etapelor premergătoare înfiinţării camerelor agricole la nivel judeţean, precum şi pentru a înlătura deficienţele de ordin normativ care au privit reglementarea statutului, atribuţiilor şi a categoriilor de membri ai viitoarelor camere agricole. Prin acest act normativ s-au definit atribuţiile Camerei, astfel încât să fie exercitate în concordanţă cu statutul lor juridic şi dispoziţiile legale aplicabile, a fost clarificat modul de organizare al camerelor agricole la nivelul fiecărui judeţ şi au fost identificate în mod explicit categoriile de membri care pot face parte din camerele agricole judeţene. Camerele agricole care se vor înfiinţa în baza legii vor dobândi statutul de utilitate publică.
Până pe data de 8 noiembrie 2013 se pot depune candidaturi la sediul Instituţiei Prefectului, având sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul T. Vladimirescu, nr.1, iar la fiecare administraţie locală se vor afişa listele electorale cu candidaţii în data de 5 decembrie 2013. Fiecare primărie, prin grija primarului, va avea locaţie şi secţie de votare. Pentru Colegiul Judeţean Vâlcea al Camerei Agricole se vor alege 25 de persoane (opt din rândurile formelor asociative, opt fermieri individuali din care patru să aibă vârsta sub 35 de ani, două persoane din rândul patronatelor sau activităţilor de procesare, două din cadrul sindicatelor, două din rândurile cooperativelor, un medic veterinar, un reprezentant al proprietarilor de păduri /composesoratelor şi unul de la unităţi de învăţământ şi/sau cercetare).
Dreptul de vot si dreptul de a fi ales sunt garantate si este conferit tuturor membrilor camerei agricole judeţene. Membrii camerelor agricole judeţene pot fi:
a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv.
b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă.
Precizăm că, data stabilită în vederea desfăşurării alegerilor este 19 ianuarie 2014.

Conducere cu studii agricole superioare


Un alt moment important este alegerea celor şapte persoane (câte un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi patru membri) care vor constitui Biroul Permanent al Colegiului Judeţean. Aceste persoane vor fi alese din rândurile membrilor Colegiului Judeţean al Camerei Agricole. Obligatoriu preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul trebuie să fie fermieri cu studii superioare şi o vechime de 10 ani în domeniu de activitate. După constituirea Biroul Permanent se constituie Serviciul Operaţional Administrativ constituit din personal contractual angajat cu un număr de cel puţin şapte specialişti de profil. Printre atribuţiile camerelor agricole judeţene se regăsesc: oferirea de asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene, organizarea de activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde. Camerele agricole vor asigura asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă. Prin intermediul camerelor agricole se vor realiza activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente. Totodată, camerele agricole judeţene vor colabora cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminării rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte model, etc.

Preşedinte Comitet Judeţean Vâlcea de Iniţiativă

Adrian PINTEA

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.