1,187 total views

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că a încheiat convenții privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind Bunăstarea animalelor – Pachetul b – pasări (anul II de angajament).
Prin încheierea acestor convenții, APIA emite, la cererea solicitantului, o adeverință prin care confirmă că: solicitantul a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pachetul b – pasări în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2013, suma în euro reprezentând 30% din valoarea sprijinului solicitat de Beneficiar, precum și faptul că solicitantul nu are notificări de neconcordanţe/neconformităţi emise de către APIA pentru deconturile justificative aferente cererii de ajutor depuse pentru anul I de angajament nerezolvate până la data emiterii prezentei şi/sau valoarea sancţiunilor/reducerilor rezultate nu afectează sumele totale înscrise în adeverinţele emise anterior.
Valoarea creditului acordat de către instituțiile financiar bancare va fi de până la 90% din suma cuvenită Beneficiarului din Plățile privind bunăstarea animalelor – Pachetul b – pasări, prezentată în adeverința emisă de APIA, denominat în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Bancă până la data de 31.12.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului;
b) pentru creditele acordate de Bancă începând cu data de 01.01.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 31.12.2013.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.
Banca are obligaţia sa informeze Beneficiarii privind obligaţia acestora de a suporta contravaloarea dobânzilor, diferenţelor de curs valutar, comisioanelor bancare şi de garantare ce decurg din aceste credite.
Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% și 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.
Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada ca în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007-2013.
Toate convențiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

 

Director Executiv
Adrian PINTEA

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.