335 total views

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului României s-a întrunit, în şedinţa sa săptămânală, pentru a dezbate proiectele şi propunerile legislative cu care a fost sesizată de către Biroul Permanent. 

Pe ordinea de zi s-au aflat câteva iniţiative importante, care, odată ce vor fi adoptate de plenul celor două Camere ale Parlamentului, vor avea un impact major în societatea românească.
Astfel, comisia a dezbătut şi a adoptat, cu amendamente, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, proiect care, având în vedere lipsa de personal de la nivelul multor unităţi administrativ-teritoariale, ca urmare a vacantării unor posturi, precum şi menţinerea restricţiei, din anul 2009, privind ocuparea unui post dacă se vacantează şapte, a stabilit unele măsuri necesare asigurării în condiţii optime de funcţionalitate a acestor autorităţi. Ca urmare a acestei situaţii s-a instituit principiul „unu la unu”, respectiv, la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.
Pe ordinea de zi s-a mai aflat şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – republicată, propunere adoptată de Comisia pentru muncă.
Această iniţiativă legislativă, plecând de la faptul că, în cuprinsul Legii dialogului social 62/2011, nu există prevederi exprese referitoare la modalitaţile de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, permite ca, în funcţie de specificul fiecărui sector de activitate bugetar, prin contractele colective de muncă, să se stabilească modalităţile concrete de negociere colectivă a contractelor ce se vor încheia la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea autorităţii publice centrale.
În acest fel se va asigura respectarea dreptului constituţional la negocieri colective consacrat de art. 41 alin. (5) din Constituţia României, dar şi de Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă, ratificată de România prin Decretul nr. 352/1958 şi Convenţia nr.154/1981 privind promovarea negocierii colective, ratificată prin Legea nr. 112/1992.
În încheiere, Comisia pentru muncă a adoptat un raport de admitere pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în programele naţionale finanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap în scopul integrării, incluziunii sociale şi profesionale a personelor adulte cu handicap şi creşterea calităţii vieţii acestora, a programelor de dresare a câinilor ghizi pentru a asigura asistenţă persoanelor cu handicap vizual. Comisia a adoptat o formă modificată a acestei iniţiative, pentru a putea acoperi toate categoriile de persoane cu handicap, nu numai a celor cu handicap vizual, prin dezvoltarea de servicii de asistenţă vie, nu doar prin programe de dresaj de specialitate ale câinilor.
Toate aceste propuneri şi proiecte legislative urmează să fie trimise pentru dezbatere şi adoptare Plenului Senatului.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.