148 total views

SARABANDA RETROCEDĂRILOR ILEGALE. CEL MAI MARE JAF CU PATRIMONIUL IMOBILIAR AL STATULUI FAVORIZAT  DE LEGI INCOERENTE, NEDREPTE ŞI FAVORABILE INFRACTORILOR.

Procesul de restituire, mai mult ilegală, a proprietăţilor a readus în prim planul opiniei publice în această perioadă, cortegiul demnitarilor arestaţi preventiv de către DNA, pentru fraude şi şpăgi care frizează inimaginabilul. Sute de milioane de euro pagubă, corupţie generalizată şi instituţionalizată este efectul perceptibil al mafiei retrocedărilor şi despăgubirilor. Nume din cele mai sonore în politica românescă implicate. Reţele transpartinice. Ce s-a întâmplat cu adevărat în acest domeniu, care sunt adevăratele cauze? Cine sunt adevăraţii vinovaţi? Cât de mari sunt în realitate prejudiciile? Mai este ceva de făcut pentru limitarea consecinţelor? Sunt întrebări legitime pe care ni le punem fiecare dintre noi, când adevărata dimensiune a fenomenului iese la iveală, după arestarea lui Paltin –Sturza, Viorel Hrebenciuc, George Constantin Becali, Ioan Adam, Dorin şi Alin Cocoş, Crinuţa Dumitrean, Alina Bica sau Adrian Videanu. Sunt doar aceştia vinovaţii? Evident că nu. Potrivit principiilor de drept garantate de Constituţia ţării, unul dintre drepturile fundamentale, garantate de către stat este dreptul la proprietate. Regimul trecut, mai cu seamă în anii de dominaţie şi ocupaţie sovietică a urmărit sistemic deposedarea oamenilor de proprietăţile imobiliare pentru desfiinţarea clasei sociale a proprietarilor şi instituirea dependenţei de către stat. Astfel, în anii 50 s-au promulgat decrete aberate de expropriere, precum Decretul Consiliului de Stat, nr 159/1984. În mare parte, opunându-se acestui proces samavolnic, titularii drepturilor au înfundat ani teribili de închisoare în temniţele comuniste. S-au adăugat decretele de expropriere, prin preluarea abuzivă de către stat în CAP, în GAC şi IAS, pentru construcţii edilitar gospodăreşti şi industriale, construcţii de cartiere de locuit, a sistemelor hidrotehnice, a carierelor şi exploatărilor miniere de suprafaţă, etc, astfel încât comuniştii au lichidat practic proprietatea privată. După 1990, la presiunea externă, dar şi internă, România a început timid un proces de restituire imobiliară, prin promulgarea Legii nr 18 /1991, act normativ imperfect şi incomplet, cu prevederi care au favorizat arbitrariul („restituirea imobiliară persoanelor îndreptăţite, în zonele colinare şi de deal se face de regulă, pe vechile amplasamente”, limitarea suprafeţelor de teren de restituit şi a categoriilor acestora, ş.a.). Acest „de regulă” a însemnat pentru mulţi primari excepţia, împroprietărindu-se pe ei, rudele şi „prietenii” care au cotizat moral, financiar şi material, cu cele mai bune amplasamente, care de drept nu le aparţineau, deoarece chiar dreptul civil de la noi consacra imprescriptibilitatea dreptului de revendicare imobiliară. La presiunea politică susţinută de toţi cei care s-au perindat pe la guvernare în cei 25 de ani, au fost promulgate noi legi speciale de restituire a proprietăţilor, precum 169/1996, 10/2001, 1/2000 (legea Lupu) a restituirii fondului forestier, mai ales către vechile obşti moşteneşti şi composesorate, legea nr, 247/2005 de accelerare a reformei în justiţie, cu un întreg Titlu III, consacrat despăgubirilor pentru imobilele confiscate de comunişti, 165/ 2013 noua lege a despăgubirilor în echivalent şi compensatoriu şi multe, multe altele. România a păşit timid, nehotărât pe un domeniu unde exemplul soluţionării problemei de către fostele state comuniste din Europa de est ar fi trebuit să ne fie chezaş. Astfel, Polonia, Cehia şi Ungaria, au terminat în urmă cu 15 ani acest proces de reparaţie justă oferită persoanelor îndreptăţite, prin limitarea cuantumului despăgubirilor băneşti la un nivel rezonabil, în acord cu instituţiile europene, precum CEDO. La noi, trenarea procesului nu a făcut decât să favorizeze arbitrariul, mita şi specula, mai ales că decidenţii, autorităţile locale nu s-au lovit şi de un regim sancţionatoriu sever în cazul comiterii de abuzuri şi ilegalităţi. La fel instanţele de judecată au dat hotărâri contradictorii în speţe asemănătoare, neexistând o practică judiciară, iar în procesul de despăgubire consacrat de legea 247/2005, lege a justiţiei, nu avea ce să caute un capitol destinat mecanismului despăgubirilor. Reamintim că legea în cauză a fost promulgată de Preşedintele Traian Băsescu, după votarea în Parlament prin asumarea răspunderii guvernamentale de către Prim Ministrul de atunci Călin Popescu Tăriceanu, atenţie, în urma redactării legii de către un colectiv coordonat de ministrul justiţiei, nimeni alta, decăt MONICA MACOVEI. Deci „artizana”, reformei în justiţie a devenit şi mama corupţiei instituţionale de mai târziu, în urma fraudării repetate de către noii rechini apăruţi, a procesului de restituire şi despăgubire imobiliară, care s-au structurat rapid în adevărate reţele şi clanuri. Prin modalităţi diverse, mergând de la cumpărarea la preţuri derizorii de drepturi litigioase de la oameni amărâţi şi nedreptăţiţi, ale căror procese de restituire trenau cu anii, ori prin cumpărarea de influenţă în justiţie şi la nivelul conducerii nou înfinţatei Autorităţi Naţionale de Restituirea Proprietăţilor (ANRP), corupţia în acest domeniu a devenit endemică. Mai mult, practica neunitară şi paragrafele interpretabile din lege au făcut ca să se ajungă la aberaţii extrem de periculoase fiind retrocedate imobile trecute în patrimoniul statului înainte de comunism, instaurat în 1947, respectiv  descendenţilor sau pretinşilor urmaşi ai foştilor  nobili unguri, despăgubiţi o dată de către România. Practic a ajuns ca să se ceară restituirea unor suprafeţe de teren care totalizează de trei ori suprafaţa ţării!

Pentru excepţionala importanţă, redăm mai jos pasaje dintr-un material primit pe net, interviu realizat şi publicat în „Formula As” nr 1149, data 15-22.01.2015, autor Profesor Doctor, avocat Sabău Ioan Pop de la Universitatea PetruMaior din Târgu Mureş . … s-au dat satisfacţii exagerate foştilor mari proprie­tari, unora pe bază de documentaţii contrafăcute( ….). Numesc cazul marilor proprie­tăţi latifundiare istorice, ce au aparţinut grofilor şi conţilor unguri, plecaţi pe alte meleaguri, care au mai fost o dată rezolvate, prin anii 1920. Statul român a în­chis, în acei ani, contenciosul cu aceşti grofi şi conţi, plă­tind în coroane de aur, în 1928, echivalentul a 3,2 tone de aur, prin Fondul agrar de la Bâle – Fran­ţa. Au trecut deceniile şi, în anul de graţie 2005, a fost votată Legea nr. 247, care este o lege de trădare na­ţională(…)deoarece a dat “liber la peşte”, a dezăgăzuit totul, fără oprelişti. Redeschizând răni istorice, ne-a întors la structura proprietăţii din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea, dinainte de Răscoala lui Ho­rea, readucând şi reaşezând rânduieli feudale, din care românii erau excluşi! Fruntaşii noştri, în special parla­mentarii care, în majoritatea lor, sunt amatori şi ig­no­ranţi, precum şi guvernanţii, cu toţii spun mereu că “nu avem legislaţie”… Dimpotrivă, avem chiar prea multă legislaţie, dar incoerentă, discriminatorie, cu proceduri complicate şi descurajatoare pentru cei de bun simţ şi fără bani… »
“În Ungaria vecină şi prietenă sunt peste 200.000 de proprietăţi aparţinând românilor, din care nu s-a retrocedat nici măcar un centimetru pătrat”“Se fac retro­ce­dări în proporţii incredibile”– Ce suprafeţe agricole, ce clădiri, ce păduri au fost retrocedate în Harghita şi Covasna şi de ce este ilegal tot ce s-a întâmplat?- În Harghita, Covasna şi Mureş, dar şi în nordul Mol­dovei şi în alte judeţe transilvane, se fac retro­ce­dări în proporţii incredibile. Este vorba de sute de mii de hectare care, pe la autorităţi administrative şi ins­tanţe sunt tratate ca fapte banale, ca şi cum ar fi câteva cutii de chibrituri. Se retrocedează tot ce se cere de anumite categorii de “revendicatori”. Este cazul fos­te­lor familii de grofi, conţi, baroni, husari, csendori etc., pe care poporul român ar fi trebuit să îi uite, după ce şi-a pomenit morţii ucişi de aceşti criminali şi şi-a şters lacrimile. După datele pe care le am de la prefec­turi, sunt în jur de 200.000 – 230.000 ha de pă­du­re care se revendică, numai din judeţele Mureş şi Har­ghi­ta. As­ta, fără să cuprindem Haţegul, Sălajul, Munţii Apu­seni, Bihorul, unde sunt revendicate, de asemenea, zeci de mii de hectare. Dacă luăm în calcul şi restitui­rile ave­­rilor bisericeşti, statul român a restituit păduri, te­renuri agricole şi clădiri de importanţă majoră, cu o va­loare de aproximativ 60 de miliarde de euro! Este re­vol­tător că documentaţiile sunt discutabile şi con­tra­fă­cute. Se inventează moştenitori şi cesionari, se întoc­mesc ingenios arbori genealogici de la Arpad încoace, dar mai ales se ignoră faptul că problematica acestor proprietăţi a fost rezolvată de statul român între anii 1923-1927, în litigii internaţionale, unde statul ro­mân a fost apărat de Nicolae Titulescu. Practic, urma­şii de azi ai grofilor primesc încă o dată ceea ce statul român a despăgubit după primul război mondial, prin anii 1923-1927, 1931-1933. Din nefericire, arhivele Transil­vaniei, cu cărţile funciare, pe care Ungaria a refuzat să le predea României, încălcându-şi propriile an­ga­ja­men­te, sunt la discreţia lor, fiind în Ungaria şi la Tribu­nalul de mare instanţă din Paris. Dar e dureros că niciun reprezentant român nu întoarce măcar o filă, zac acolo sute de dosare.“Îşi poate cineva imagina, în Europa anului 2013, că în judeţul Mureş, este pe cale să fie restituit (procedurile sunt avansate) satul Idicel, cu tot cu casele şi locuitorii săi, aşa cum a fost în anul 1700?”– Care este pericolul real al acestor retrocedări?
– Acţiunea de retrocedare este nedreaptă şi ipote­chează total viitorul economic al României; instaurăm prin legi, pe care le aplicăm de bună voie, inechităţi istorice pe care le facem perpetue. Practic, ne întoarcem în epoca feudală… »(1)  

(1- Profesor Doctor, avocat Sabău Ioan Pop – Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, fragmente de  interviu realizat şi publicat în „Formula As” nr 1149, data 15-22.01.2015)

George Danielescu

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.