Loading

Casa Națională de Sănătate a scos la concurs posturile de director general pentru Casele Județene de Sănătate, iar județul Vâlcea nu a scăpat nici el de scoaterea la concurs (alte județe, da !) pentru ocuparea postului de director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

Așadar, actualul director – Vlădulescu Dana – s-a înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, concurs la care putea să participe oricine dacă îndeplinea condițiile generale conform Art.3 al Regulamentului-cadru, aprobat prin HG 286/2011. Cu toate astea, în afară de domnia sa, nu a mai avut nimeni curaj să se înscrie, nici din CAS și nici din afara instituției !

Totuși, ce să înțelegem prin lipsa înscrierii altor candidați ? Că în toată Vâlcea asta nu mai sunt oameni pregătiți pentru acest post sau că de fapt postul este cu dedicație, fiind post de liberali, iar candidata este nevastă de primar liberal cu influență mare în PNL ?

Dar, ce să vezi ? Un teribil ghinion a dat peste doamna director care, pe neașteptate, imediat după Paștele ortodox, a acuzat, cu doar 2 zile înainte de examen, probleme de sănătate care au reținut-o în județ, fără a putea parcurge cei 180 km până la București, să-și susțină proba scrisă pentru postul de director general. Acum, pe bune, pentru siguranța postului, doamna Vlădulescu, târâș mă duceam și demonstram că pot și merit acest post ! Ați ratat șansa de a demonstra că îl ocupați pe criterii de integritate și nu pe criterii politice !!!

Fără nici o supărare, sincer, vedem doar un motiv (parcă cerut de „sus” !) de evitare a participării la concurs ! Vedeți dvs, nu prea putem accepta scuza medicală venită pe nepusă masă, cu doar 2 zile înainte de concurs, nici noi și nici angajați din CAS Vâlcea care vorbesc chiar despre un posibil blat la nivel național. Cum ? Nu te prezinți la examen, invoci motive medicale, și rămâi pe post încă o perioadă bună de timp, pentru că chiar dacă CNS susține că scoate iar posturile la concurs, asta poate dura luni de zile. Doar ne-am obișnuit cum este cu „România lucrului bine făcut !”

Contactată telefonic, Dana Vlădulescu spune : „ sunt în concediu medical, nu mă simt foarte bine, îmi fac niște investigații și din cauza asta nu m-am prezentat. Imediat după Paște, pe 4 mai, eu nu m-am simțit foarte bine, am fost la serviciu (n.r. probabil să aibă martori !), dar nu am putut să stau. Am venit acasă, iar din 5 mai îmi fac investigații. Am anunțat și Casa Națională de Sănătate, imediat cum am intrat în concediu”.

Doamna Vlădulescu a menționat zilele și mi-a enumerat activitatea medicală prin care a trecut, fără să o întreb (pentru o cât mai bună credibilitate ! ). Avea discursul pregătit, mai ales că știa de la soțul său, primarul, că urma să o sun, pentru că i-am solicitat numărul de telefon. Mai mult, nu a răspuns din prima parcă pentru a verifica cu el dacă numărul care o apelează este al meu sau nu, să știe ce să răspundă ! Dacă aș publica toată discuția, mulți ar înțelege același lucru. Ce-i drept, de frică și să nu te faci de kko, te pot lua probleme medicale serioase, mai ales că ai înțeles ca nu s-a putut aranja nimic și mai bine stai acasă !!!

Despre concurs

Comisia a pregătit 10 subiecte, fiecare având 10 puncte, iar nota de trecere trebuia să fie peste 70 de puncte. Potrivit rezultatelor anunțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, doar 5 din cei 33 de candidați prezenți la concurs au fost admiși. Pentru aceștia urmează proba de interviu, iar pentru cei picați sau cei absenți, instituția anunță că pregătește, în cel mai scurt timp, un nou concurs. La acest concurs s-au înscris 54 de candidați, dar 21 au fost absenți.

În acest moment, la nivel național, situația este una dezamăgitoare și se prezintă în felul următor : la 20 de case de asigurări de sănătate postul de director general nu se va ocupa în urma acestui concurs, la 2 case de asigurări de sănătate nu s-a scos postul la concurs, la alte 3 case nu s-a înscris nimeni la concurs, la 1 casă s-a înscris un singur candidat care nu a trecut de selecția dosarelor și la alte 14 case s-a înscris cel puțin un candidat care putea participa la proba scrisă, însă nu s-a prezentat nimeni la concurs.

SUBIECTELE !

1. Enumerați criteriile de internare pentru asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă, respectiv spitalizare de zi, conform Ordinului nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 – privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobare a pachetelor de servicii și a contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor Medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

2. Enumerați responsabilitățile ordonatorilor de credite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată cu modificările și completările ulterioare și controlul financiar preventiv propriu.

3. Prezentați serviciile medicale care nu sunt decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, contravaloarea acestora fiind suportate de asigurați, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse după caz, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Enumerați programele naționale de sănătate curative exclusiv sub programe și obiective din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, conform Hotărârii nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, actualizată cu modificările și completările ulterioare

5. Enumerați documentele justificative necesare a fi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere după ce asiguratul a obținut autorizarea prealabilă și enumerați etapele analizei cererii de rambursare de către casa de asigurări de sănătate, conform Hotărârii nr. 304/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, actualizată cu modificările și completările ulterioare

6. Descrieți metodologia de selecție a unităților de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative, conform ordinului nr. 245/ 2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, actualizat cu modificările și completările ulterioare

7. Enumerați documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform Ordinului nr. 1549/ 018 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

8. Prezentați condițiile de încheiere a contractului de management între directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate și președintele CNAS și de realizarea planului de management, conform statutului aprobat de Hotărârea nr 972/2006 pentru aprobarea statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

9. Prezentați scopul și principiile actului de control în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform Ordinului nr. 1012/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

10. Propuneți cel puțin cinci măsuri de eficientizare a cheltuielilor în asistența medicală spitalicească prin prisma reglementărilor legale incidente sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Oare ce nu ar fi putut prezenta, enumera sau descrie, doamna Vlădulescu ? Vedem la următorul concurs !

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.