408 total views

…toate asigurate de Liceul Tehnologic „General Magheru” Râmnicu Vâlcea care promovează oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020, o ofertă foarte bogată și adaptată cererii de piață. Încă de la început menționăm că L.T.G. Magheru este o școală de viitor, iar viziunea acesteia este promovarea unui învățământ de calitate, asigurând pregătirea unor elevi competitivi pe piața muncii. Un alt plus îl oferă implicarea administrației locale care la finele anului 2018 a aprobat Documentația Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru” cu o valoare de aproximativ 1 milion de euro și pe care îl vom prezenta în altă ediție.

Revenind la oferta educațională, L.T. G.Magheru se adresează tuturor elevilor, asigurând toate formele de învățământ – liceu învățământ la zi, școală postliceală, liceu seral, liceu cu frecvență redusă, școala de maiștri și cel mai important – învățământ profesional dual pentru nivelul 3 de calificare profesională care se adresează absolvenților clasei a VIII-a și se evidențiază prin ponderea semnificativă a pregătirii practice, a elevului, derulată chiar la operatorul economic unde va putea lucra după terminarea școlii.

L.T. G. Magheru este singura unitate de învățământ din Râmnicu Vâlcea care are 3 clase de profesională în sistem dual, iar locurile pentru anul școlar 2019-2020 sunt în număr de 65 – tinichigiu vopsitor auto 20 locuri, sudor 25 locuri, electrician exploatare joasă tensiune 20 locuri. Avantajele elevilor care aleg această formă de învățământ nu sunt de neglijat, ei beneficiind de susținere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului Național de protecție socială „Bursa profesională”, prin care fiecare elev primește lunar suma de 200 lei. Suplimentar elevii primesc o bursă și de la operatorul economic unde se va specializa pe domeniul ales, o bursă care va fi cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice. Un alt avantaj care face diferența și te îndeamnă să alegi Liceul Tehnologic General Magheru este masa și cazarea gratuită, decontarea cheltuielilor de transport ori contractul de parteneriat pentru formarea profesională prin acest sistem de învățământ dual.

Conform calendar, în perioada martie-iunie 2019, conducerea liceului este implicată în promovarea învățământului dual în unitățile de învățământ gimnaziale, alături de reprezentanții unităților de învățământ profesional și tehnic cu care organizează școlarizarea. În acest scop inclusiv operatorii economici se implică alături de cei menționați în promovarea calificărilor profesionale din oferta educațională în cadru, prin vizitele elevilor de gimnaziu în companiile pe care le reprezintă, întâlniri organizate cu părinții acestora pe baza unui grafic stabilit de comun acord cu inspectoratele școlare, dar și acțiuni organizate chiar de inspectoratele școlare pentru învățământul dual.

În perioada 6-17 mai 2019 oferta liceului va fi prezentată și la Târgul ofertelor educaționale unde conducerea va participa și va înmâna celor interesați broșuri ce descriu opțiunile pentru un învățământ de calitate într-o școală modernă.

Urmăriți-ne! Vom reveni cu informații detaliate atât despre învățământul dual din această unitate de învățământ cât și cu oferta educațională 2019-2020.

Punct_suplim.3_Proiect_de_hot.aprobare_DALI_Reabilitare_Liceu_general_Magheru

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.