Loading

Despre bugetul local putem spune că mulţi îl consideră un subiect abstract care necesită o expertiză, fiind un domeniu foarte clar delimitat, uitând sau neluând în calcul faptul că el constituie un subiect de interes pentru fiecare dintre noi.

Avem cetăţeni care zilnic „urlă” că vor străzi mai bune cu trotuare civilizate asezonate cu spaţii verzi frumos amenajate. Alţii vor în continuu spaţii de joacă pentru copii. Mulți se gândesc doar la şcolile şi grădiniţele unde merg copiii lor, dorind ca acestea să arate mereu frumos, să fie dotate cu tot ce le trebuie şi să asigure un grad cât mai ridicat de confort. Foarte mulți, dar foarte mulți, vor mai multe locuri de parcare și dacă se poate chiar în apropierea casei. Nimic incorect, dar totuși, puţini ştiu că măsura în care urmează a fi realizat un lucru sau altul, ori modul în care se acordă prioritate unor investiţii în faţa altora, se stabileşte prin sumele care se alocă pentru fiecare capitol al bugetului local.

Cu toate astea, cetățenii urbei noastre doar vorbesc între ei, iar când are loc dezbaterea pe buget, deși nu acordă nici cea mai mică importanță, pe parcursul anului se plâng că bugetul este risipit pe lucrări fără cap sau cum dorește doar „preamăritul” primar. Cine să-i mai înțeleagă ? Despre interesul acordat dezbaterii bugetului am scris, criticând executivul local care ar trebui să dea o mai mare atenţie consultării publicului atunci când elaborează bugetul local. Nici conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea nu a înțeles (sau nu vrea !) că trebuie să încurajeze participarea cetăţeanului la stabilirea modului în care sunt distribuite resursele locale, acest lucru fiind vizibil de la an la an.

Fondurile, pe care administraţia publică locală le gestionează, provin din taxele şi impozitele plătite de locuitorii localităţii noastre, iar serviciile pe care aceasta le oferă, sau le pune la punct, trebuie să fie în concordanţă cu aşteptările noastre, a celor care contribuim la bugetul local. Prezentăm, în mare, structura proiectului bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021, pe surse și destinații, întocmit de executivul local și care va fi supus aprobării legislativului (CL) în următoarea ședință ordinară, stabilită de către primarul municipiului.

Pentru anul 2021 se estimează că municipiul Râmnicu Vâlcea va încasa venituri în valoare de 279.764.000 lei, cu 61.330.000 lei mai mult față de anul 2020.

La secțiunea „venituri din impozite și taxe locale” avem încasări estimate în cuantum de 56.000.000 lei. Menționăm doar câteva dintre acestea pe care noi le-am considerat a fi de un interes public aparte și ușor de înțeles pentru oricine :

– impozit clădiri persoane fizice / juridice – 11.000.000 lei / 16.500.000 lei

– impozit teren persoane fizice / juridice – 2.600.000 lei / 3.100.000 lei

– impozit auto persoane fizice / juridice – 6.700.000 lei / 3.700.000 lei

– venituri din amenzi – 4.500.000 lei

– taxe eliberare autorizații – 1.800. 000 lei

– venituri din concesiuni și închirieri – 5.700.000 lei

– alte venituri – 3.500.000 lei

– venituri din prestări servicii – 7.000.000 lei

– sume defalcate din impozitul pe venit – 115.000.000 lei

În estimarea veniturilor bugetului local pentru anul 2021 s-a ținut seama și de transferurile de la alte instituții, subvenții de la bugetul de stat și sume din FEN ce urmează a fi încasate pentru finanțarea unor cheltuieli, astfel :

– Consiliul Județean Vâlcea – 1.000.000 lei pentru asigurarea finanțării echipei de handbal

– subvenții de la bugetul de stat – PNDL – 15.000.000 lei

– subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății – 3.000.000 lei

– fonduri externe nerambursabile (FEN) – 34.000.000 lei

La partea de cheltuieli resursele constituite în anul 2021 se repartizează la secțiunea funcționare – 221.500.000 lei și la secțiunea dezvoltare – 59.000.000 lei.

FUNCȚIONARE – 221.500.000 lei

Pentru apararul de specialitate al primarului se repartizează 9,83% din buget, respectiv 27.500.000 lei din care 20.000.000 lei cheltuieli salariale aparat propriu, 6.500.000 cheltuieli cu bunuri și servicii și 1.000.000 lei despăgubiri civile.

În 2020 – 28.250.000 lei

Pentru cheltuieli privind plata datoriei publice locale se repartizează 5,94 % din buget, respectiv 16.600.000 lei, din care 11.800.000 rambursarea ratei de împrumut intern și 4.800.000 lei dobânzi și comisioane de împrumut intern.

În 2020 – 12.400.000 lei

Poliția Locală beneficiază de 2,95% din buget, respectiv 8.300.000 lei, din care 7.300.000 lei cheltuieli salariale, iar diferența se împarte între cheltuieli de bunuri și servicii pentru Poliția Locală/Apărare Civilă, dar și cheltuieli salariale cu Apărarea Civilă în cunatum de 53.000 lei.

În 2020 – 8.000.000 lei

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat se repartizează 5,19 % din buget, respectiv 14.500.000 lei, iar pe surse de finanțare avem 5.600.000 lei de la bugetul statului unde executivul a solicitat suma de 4.000.000 lei pentru burse școlare și 8.900.000 lei de la bugetul local, care se împarte astfel : reparații unități de învățământ – 6.800.000 lei; transport competiții sportive – 110.000 lei; subvenții pentru internate – 250.000 lei; naveta profesori – 325.000 lei; bunuri și servicii învățământ dual – 396.000 lei; alte cheltuieli – 1.000.000 lei.

În 2020 – 5.370.000 lei

Pentru finanțarea serviciilor de sănătate publică – cabinete medicale școli, dispensarul TBC, Centrul medical de permanență – se repartizează 3,09% din buget, respectiv 8.600.000 lei, din care 5.300.000 lei reprezintă salarii personal dispensare medicale școlare, 2.000.000 lei salarii personal centre vaccinare, iar diferența de 1.350.000 lei pentru bunuri și servicii.

În 2020 – 6.000.000 lei

Pentru finanțarea instituțiilor de cultură și a altor activități cultural sportive se repartizează 7,11% din buget, respectiv 20.000.000 lei din care : Teatrul Ariel – 3.400.000 lei; Filarmonica I. Dumitrescu – 6.000.000 lei; SCM – 9.000.000 lei; 1.500.000 lei alte acțiuni sociale culturale/religioase/bunuri și servicii.

În 2020 – 21.100.100 lei

Pentru asistența acordată persoanelor în varstă, pentru finanțarea creșelor, a acțiunilor și măsurilor de asistență socială se repartizează 16,10% din buget, respectiv 45.000.000 lei dn care 30.000.000 lei de la bugetul statului și 16.000.000 lei de la bugetul local.

În 2020 – 42.800.000 lei

Pentru finanțarea transportului în comun, adică pentru ETA, se repartizează 3,35% din buget, respectiv 9.400.000 lei din care bunuri și servicii 885.000 lei și 8.500.000 lei subvenție pentru transportul în comun.

În 2020 – 9.700.000 lei

Pentru DADP, baza de agrement (ștrand), grădina ZOO, dezvoltare publică (borduri, pavele, flori, etc), iluminat, întreținere străzi (asfaltare), se repartizează 14,67% din bugetul local, respectiv 41.000.000 lei din care 10.000.000 lei cheltuieli personal (salarii) și 31.000.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii.

În 2020 – 48.000.000 lei

Pentru Piețe Prest, adică întreținere spații verzi, parcuri, salubrizare, pasaj Zona Centrală, se repartizează 6,79% din bugetul local, repsectiv 19.000.000 lei, iar aici executivul nu mai prezintă cât din sumă reprezintă cheltuieli personal sau celelalte servicii, promovând doar un cuantum total.

În 2020 – 15.600.000 lei

DEZVOLTARE – 58.400.000 lei

Finanțarea secțiunii de dezvoltare se asigură din excedentul anului 2020 – 4.785.000 lei; estimare încasări buget local, vărsăminte din SF (secțiunea funcționare) în SD (secțiunea dezvoltare) – 3.800.000 lei; estimare încasări FEN (finanțare externă nerambursabilă) – 35.000.000 lei și subvenție buget de stat -PNDL – 15.700.000 lei. În anul 2021 pentru finanțarea obiectivelor de investiții este aprobată la tragere din creditele aflate în derulare suma de 14.700.000 lei, astfel : credit EXIM Bank – 8.000.000 lei; credit BCR – 6.700.000 lei. Deci, la secțiunea dezvoltare executivul local dă ca sigură o finanțare de 73.000.000 lei

În 2020 – 21.650.000 lei

ACCESEAZA LINK SI DESCARCA PROIECTUL DE BUGET  – http://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8274-proiectul-de-buget-al-municipiului-ramnicu-valcea-pe-anul-2021

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.