665 total views

Este trist să vezi cum copiii cu probleme medicale nu pot beneficia de tratament din cauza unor incompetenți angajați pe criterii politice ori pile ori neamuri ori ce mai vreți..este strigător la cer!!!

De la început menționăm că în urma publicării informației în spațiul public despre angajații primăriei care nu vin la muncă și după distribuirea masivă în diferite grupuri, inclusiv în grupul „mămicile de la Centru Mara pentru copiii cu autism” unde era înscrisă inclusiv Fulgescu Virginia, așa cum ne informează sursele, pagina Centrului „Mara” pentru copiii cu autism, a dispărut în mod inexplicabil. Este clar că în continuare se dorește să nu se afle advărul. JENANT! Să ștergi o pagină doar pentru că din greșeală ai dat accept unei informații care nu trebuia să fie vizibilă mămicilor din grup.

UN VIDEO CARE NU ARE NICI O LEGĂTURĂ CU „REALITATEA” DIN CENTRUL MARA, IAR EXPLICAȚIILE STIMATEI FULGESCU SUNT FĂRĂ NICI UN SUPORT DE CONȘTIENTIZARE, VORBIND DE SPONSORIZĂRI DOAR PENTRU BINELE COPIILOR ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ANGAJAȚII NU VIN SĂ LE OFERE COPIILOR TERAPIILE MEDICALE ORI INCLUSIV DESPRE CÂT E DE GREU SĂ AI UN  NEPOT ÎN BRAȚE.., CÂND EA LE IA DREPTUL LA SĂNĂTATE ACESTOR COPII NEAJUTORAȚI..JENANT!

Acest articol este o sesizare în atenția autorităților cu drept de control – Inspecția Socială, Curtea de Conturi, ITM Vâlcea, dar și Corpul de Control al primarului. Câțiva angajați, pe bani publici, nu-și îndeplinesc atribuțiile de serviciu încălgând grosolan contractul de muncă. Se pare că totul se întâmplă cu știința celei care este șef de centru – Popescu Anamaria, dar și a directorului executiv Fulgescu Virginia. Nici Inspectoratul Școlar Județean nu este străin de aceste lucruri, deși ignoră să răspundă la adrese.

Spuneam, în deschidere, că de peste 2 ani de zile un număr de 6 angajați nu vin la serviciu cu lunile, dar își încasează salariile. Respectivii sunt plătiți din bani publici și sunt angajați ai Primăriei Râmnicu Vâlcea. Au un program, printr-un parteneriat, de la 15.00 – la 19.00, dar în mare este doar pe hârtie. Acești angajați, prin „grija” directorului executiv încalcă contractul individual de muncă. Se încearcă lămurirea situației și în acest sens au fost transmise adrese peste adrese factorilor implicați, dar de cele mai multe ori în răspunsuri este invocată o hotărâre de acum 16 ani – privind clasificarea documentelor.

Este vorba despre „Centrul de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism Mara” care este înființat prin HCL 396/2008 și funcționează ca serviciu de zi pentru copiii cu dizabilități, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Râmnicu Vâlcea, din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 10 posturi prevăzute în statutul de funcții aprobat tot prin HCL, alte 3 fiind date de unul dintre parteneri.

Anual este încheiată convenția de parteneriat în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu autism Mara” în care părțile implicate – Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea (DAS) si ceilalți doi parteneri au convenit colaborarea în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului „Mara” pentru și în scopul îmbunătățirii gradului de adaptabilitate și a calității copiilor cu tulburări din spectrul autist și a familiilor acestora din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, activitatea în centru, atât pentru copiii cu autism cât și pentru părinții/reprezentanții legali ai acestora, dar și pentru personalul contractual, se derulează conform unui orar stabilit prin Decizia Directorului Executiv al DAS Râmnicu Vâlcea.

Programul este de 4 ore/zi și se desfășoară după orele de grădiniță/școală, între orele 15.00-19.00, de luni până joi, la cabinete și pe grupe. Ziua de vineri este destinată activităților comune cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor sau întâlnirilor de lucru ale echipei de specialiști, putând fi desfășurate activități la grupe, la solicitarea părinților, de către cei 3 specialiști asigurați de partener, conform HCL 314/2018.

Personalul contractual al centrului care ar trebui asigurat de către Directia de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, conform statului de funcții și HCL 314/2018 este: 1 șef centru, 1 asistent social, 2 logopezi, 2 psihopedagogi, 1 șofer, 1 administrator, 1 îngrijitor și 1 kinetoterapeut, toți angajați cu contracte de muncă cu timp parțial ½ sau ¼ normă. Conform răspunsurilor transmise de D.A.S. Râmnicu Vâlcea, în acest an sunt următoarele categorii de personal contractual angajate la Centrul Mara: 1 șef centru (program luni-vineri 15.00-19.00), 1 psihopedagog (program luni-marți 15.00-19.00), 1 logoped (program luni-vineri 15.00-19.00), 1 îngrijitor (program luni-vineri 15.00-19.00) și 1 șofer (program luni-joi 15.30-19.30).

Nemulțumirea pentru care au fost sesizate aceste aspecte, vine în urma mai multor adrese transmise către DAS Râmnicu Vâlcea, prin care directorul executiv al acestei instituții din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, care are în subordine și Centrul „Mara” – Fulgescu Virginia – a înțeles că trebuie să răspundă în doi peri și pe românește să-și cam bată joc prin adresele în care a răspuns. De menționat că petițiile au fost întocmite și transmise pentru a se afla oficial de ce angajații DAS nu vin cu lunile la serviciu, în toate vacanțele școlare sau nu-și respectă programul zilnic de lucru și prin neprezența lor copiii sunt lipsiți de terapii. În Centrul „Mara” dimineața sunt cursuri școlare/grădiniță, iar începând cu orele 15.00 și până la 19.00, în fiecare zi cei aproximativ 35 de copii beneficiari, conform parteneriatului, ar trebui să beneficieze și de servicii terapeutice (logopedie, artterapie, kinetoterapie) pe lângă cele oferite zilnic între orele 15.00-19.00, de luni până vineri, de către cei trei angajați ai partenerului, cadre didactice, care funcționează numai în timpul anului școlar.

Se pare că avem de-a face cu un un proiect/parteneriat al Primăriei care nu se face conform Hotărârilor aprobate de către Consiliul Local.

Serviciile de terapie care ar fi trebuit să fie asigurate de către D.A.S Râmnicu Vâlcea, pe tot parcursul anului, cu excepția zilelor libere și concediilor de odihnă de maxim 25 de zile /an, cu actualul personal contractual angajat sunt: logoped (de luni până vineri între orele 15.00-19.00) și psihopedagog (luni și marți 15.00-19.00). Datorită lipsei de personal copiii nu beneficiază de artterapie și kinetoterapie.

Într-o adresă recent transmisă, Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, se solicită „programul zilnic al personalului contractual angajat al DAS în cadrul „Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara” Râmnicu Vâlcea, aflat în relație contractuală cu Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea în perioada 18.06.2019-06.09.2019” prin care se dorește să fie specificată „perioada în care angajații vor efectua zilele de concediu de odihnă neefectuate pe anul 2019”. Se mai solicită un răspuns și cu privire la „ce servicii sociale care sunt stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului vor fi acordate beneficiarilor, adică celor 35 de copii și părinți/reprezentanți legali ai acestora, în perioada 18.06.2019- 06.09.2019”.

DAS răspunde, prin director executiv Fulgescu Virginia, că în urma unei „informări realizată de către CSTM, începând cu data de 18.06.2019, cadrele didactice din partea partenerului, a cărui colaborare încetează conform HCL 314/28.06.2019 la data de 30.06.2019, au intrat în concedii de odihnă/activități metodice, care nu presupun lucrul direct cu copiii, până la începerea noului an școlar, septembrie 2019. De asemenea, începând cu aceeași dată, personalul DAS angajat în cadrul Centrului de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism „Mara” a solicitat efectuarea concediului legal de odihnă aferent anului 2019, fapt pentru care, până la revenirea acestora nu vor fi desfășurate activități specifice specializate/terapeutice și de curățenie în cadrul centrului”.

Răspunsul însă nu mulțumește partea interesată care a transmis solicitarea și în urma acestuia se transmite ”reclamație administrativă” în care se solicită din nou un răspuns cu privire la același lucru și anume: „programul zilnic al personalului contractual în perioada 18.06.2019-06.09.2019. De data asta, în răspuns se invocă faptul că „începând cu 18.06.2019 toți terapeuții, atât personalul angajat DAS cât și partenerii CSEI Băbeni, au solicitat efectuarea concediilor de odihnă sau desfășoară activități metodice – care nu presupun lucrul direct cu copiii, fapt pentru care deocamdată, până la revenirea acestora, nu vor fi desfășurate activități specializate/terapeutice și de curățenie în cadrul centrului. Se mai adaugă faptul că „pentru perioada în care terapeuții își efectuează concediile de odihnă, copiii beneficiari se află în vacanță, urmând ca, ulterior, până la data de 06.09.2019 să fie programați la activități individuale pe cabinet”…

Referitor la perioada în care se află în concediu fiecare lucrător al Centrului, angajat DAS, director executiv Fulgescu Virginia își aduce aminte „că doi dintre angajații centrului vor reveni din concediu pe data de 12.07. 019, un altul pe data de 17.07.2019, iar ceilalți urmând să revină pe data de 25.07.2019, în funcție de numărul de zile de concediu rămase efectuat”.

Totuși, în 5 iulie 2019, Fulgescu transmite că angajații urmează să vină din concediu, iar în alt răspuns din 22 iulie 2019, adică după doar 17 zile, aceeași Fulgescu invocă următoarele: „având în vedere modificările intervenite cu privire la personalul de specialitate angajat la nivelul Centrului de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism „Mara” și pe considerente de natură organizatorică, vă comunicăm că nu vor fi desfășurate activități specifice specializate/terapeutice pe perioada vacanței școlare”. Cu alte cuvinte, dintr-o dată nu mai vine nimeni din concediu…pe considerente de natură organizatorică. Așa să fie?

Din punctul nostru de vedere, orice modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare se face cu aprobarea Consiliului Local. Dacă pe perioada vacanței nu se face terapie, angajații sunt plătiți dar nu vin ori sunt modificări cu privire la personalul de specialitate angajat, de ce nu avem o modificare a Regulmanetului aprobată de CL? Ce știe până la urmă Consiliul Local despre funcționarea acestui centru?

Pe tot parcursul solicitărilor, inițiatorul adreselor formulate către Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, coordonată de director executiv Fulgescu Virginia, nu a primit nimic concret. De fiecare dată una s-a cerut și alta s-a transmis. Ba mai mult, răspunsurile DAS se contrazic între ele. Ar fi foarte mult să ne apucăm să înșirăm ce s-a cerut și ce s-a comunicat, dar este vizibil că madam „a încercat” din răsputeri să transmită doar informații incerte, dorind cu adevărat să ascundă faptul că personalul DAS Râmnicu Vâlcea taie frunză la câini pe banii statului și cu știința domniei sale.

Cei care sunt angajați la centru de către DAS, pe lângă vacanțele invocate ori concedii, vinerea ei nu lucrează de ani de zile, pe motiv că în regulament scrie că vinerea nu se fac activități pentru copii, uitând de consilierea părinților care exact în acestă zi se face. În opinia dumnealor, probabil părinții nu au nevoie de consiliere, ca atare nu vin la muncă. Într-una din adrese se face referire la chestii administrative iarna, adică specialiștii terapeuți să înțelegem că dau iarna cu var pe pereți sau ce? Ce fel de activități adminsitrative ar putea să întreprindă un terapeut conform fișei postului?

Să ne înțelegem, stimabilii nu sunt cadre didactice să fie în vacanță, sunt personal contractual, și cu toate astea nu vin la serviciu și nu își fac programul, așa cum au contractele de muncă. Și dacă inclusiv șeful de centru nu își respectă programul, cum să-l respecte ceilalți? Se pare că în toate vacanțele au procedat așa, cel puțin în ultimii doi ani. Informații ar fi și că mulți dintre cei 35 de copii care beneficiază de aceste servicii, conform parteneriatului, nu au fost luați la terapii de către angajații primăriei.

În aprilie 2019, când Centru „Mara” a împlinit 10 ani de existență, în vizită a fost și primarul Mircia Gutău, pe lângă mulți alții, iar acesta a promis un teren de sport, ca și copiii respectivi să se joace vara, semn că nu știe că acești copii nu prea sunt de găsit la centru în vacanțe.

De menționat că, adresele deși au fost transmise către D.A.S., în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, se pare că nu au trecut pe la registratura Primăriei. Niciun răspuns al D.A.S. nu poartă semnătura primarului Mircia Gutău ori a lui Daniel Ionescu. Oare nu toate adresele care intră în Primăria Râmnicu Vâlcea ajung și pe la Daniel Ionescu, fiind semnate apoi și de primarul Mircia Gutău? Întrebăm! Poate așa știa primarul ce se întâmplă la Centru „Mara”!.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.