3,988 total views

În articolul cu titlul „Transfer suspect la ANAF Vâlcea! Premierul Cîțu fără reacție !”, publicat luni 10 mai 2021, aduceam la cunoștința opiniei publice un transfer suspect la AJFP Vâlcea. Înainte de a-l publica, am atenționat la modul general, solicitând puncte de vedere de la cei implicați, despre ocuparea postului de șef administrație – AJFP Vâlcea – de către Răban Aurelian, lăsându-le astfel răgaz să stopeze transferul suspect, să nu intre cumva chiar în probleme de natură penală.

Respectivii se pare nu au înțeles nimic din atenționarea mea publică! Mai mult, atenție!, în conținutul articolului am spus foarte clar că transferul este imoral și suspect și absolut nici un cuvânt că ar fi și ilegal. Numai că, iată, astăzi, dăm publicității ceea ce am refuzat să credem data trecută – ilegalitatea transferului – care ne-a fost adusă la cunoștință de surse credibile din AJFP Vâlcea, după ce au citit articolul nostru, și care nu înghit infracțiunile.

Ilegalitate, și nu imoralitate, girată de Călugăreanu Mirela – președinta ANAF

Începând cu data de 10 mai 2021, la șefia AJFP Vâlcea, se instalează, totuși, în funcția de șef – Răban Aurelian -, pe baza unor documente ce dpndv constituie abuz în serviciu, probat după legea în vigoare. Procesul elaborat de pregătire a mecanismului prin care se încalcă legea cu complicitate și bună știință, și creerea posibilității ca Răban Aurel să devină director, la AJFP Vâlcea, începe cu HCL Horezu nr. 14/18.02.2021, când se înființează Direcția Economică cu un număr de 16 posturi, dar și înființarea funcției publice de conducere de director executiv, gradul II, la Direcția Economică (punct 25 și 26 din HCL 14, Art. 1 ).

Dar, graba și prostia demersului care va anula acest act administrativ, este dată de Art. 391, lit c), din OUG 57/2019 – Codul Administrativ, care prevede clar că pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de 15 posturi de execuție. Așadar, conducerea Horezu, să-l ajute pe Răban, și știind că acesta nu va sta niciodată pe funcția respectivă, nominalizează la Biroul Impozite și Taxe Locale, executări silite, din componența Direcției nou înființate, un post de șef, ceea ce conduce la neîndeplinirea condiției prevăzute de Art. 391, având în Direcție doar 14 funcții de execuție!

Toată procedura este lovită de nulitate, iar prefectul a semnat ca primarul…

Nu știm ce a vizat de legalitate compartimentul juridic din Prefectura Vâlcea, care în mod normal trebuia să anuleze Hotărârea de Consiliu Local sau să o trimită spre modificare și reaprobare, având strecurată „o greșeală”. Unii spun, dar noi nu credem că tânărul prefect a făcut jocul cuiva doar să nu deranjeze/supere, ci a semnat ca primarul, că doar are compartiment „stabil” și rolul lui nu este să stea să verifice dacă ei au vizat drept. Nu poate verifica tot ce semnează !

Revenind, în data de 18 martie 2021, se scoate la concurs postul de director executiv, enumerând nivelul postului de clasa I, grad II și întâmplător cerințe identice ca și cele prevăzute pentru postul de șef administrație ANAF Vâlcea !!! Există oare și aici vre-o încălcare a legii cu nivelul postului de director executiv la Horezu? Se pare că da !

OUG 57/2019, ne arată, prin Art. 483, condițiile pentru concursul sau examenul de promovare în funcția publică de conducere și în funcția publică din categoria înalților funcționari publici, iar la alin. 2) că pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, cum ar fi și cele de la lit. f) – să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate. Mai mult, la alin 3) vedem că Sistemul de credite necesar promovării prevăzute…(…)… precum și cel de la alin. (2) lit. f) al prezentului articol se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Iar ați bubuit-o domnilor,

pentru că aceleași surse credibile din AJFP Vâlcea ne spun că Răban Aurel, protejatul vostru, nu a participat niciodată la programe de formare, perfecționare, seminare, conferițe, schimburi de experiență sau vizite de studiu !!! Nu am putut nici să verificăm aceste informații, efectiv să-l întrebăm, pentru că nu răspunde la telefon, acest „director integru”, care după ce promovează examenul se ceartă cu soția că trebuie să facă naveta la Horezu. „O ceartă” bună, de altfel, care „îl ajută” să ceară transferul la AJFP Vâlcea, dar nu pe post de inspector cum a fost tot timpul, ci direct ȘEF !

Ne întoarcem pe legislația adusă în atenție și vedem că se mai încalcă și Art. 506 – Transferul – care poate avea loc în interesul serviciului sau la cererea funcționarului public și care se poate face pe o funcție publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public sau într-o funcție publică vacantă de nivel inferior. Pentru funcționarii publici de execuție prin funcție publică de nivel inferior se înțelege orice funcție publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional al funcției publice deținute sau de clasă de nivel inferior. Mai mult, pentru funcționarii publici de conducere prin funcție publică de nivel inferior se înțelege o funcție publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcției publice deținute, potrivit ierarhizării prevăzute la art. 390, precum și orice funcție publică de execuție.

Nu o spunem noi, ci textul de lege – OUG 57/2019 !

Totuși, pentru ca transferul în funcția de conducere să fie legal, Răban Aurel trebuia să se transfere la o instituție de același nivel sau inferioară !!!! Pentru că dacă citim Art. 390, care ne trimite la Art. 385, din același Cod Administrativ, vedem că clasificarea funcțiilor publice de stat, teritoriale și locale se face într-un fel anume. Citiți dvs Art. 385, alin 1,2,3, să nu umplem noi aici spațiul și să plictisim cititorul care vrea să fim cât mai succinți în prezentarea informației, dar cărora le spunem că Răban Aurel nici aici nu a respectat legea, pentru că a trecut de la funcție publică locală la una teritorială, ierarhic superioară și nu de același nivel sau inferioară.

S-a mai încălcat ceva ? Cam totul, se pare !

Orice transfer în interiorul ANAF se face după un Regulament și anunț public care este adus la cunoștința tuturor funcționarilor publici interesați. Vezi toate anunțurile de transfer care se găsesc în spațiul online, inclusiv la DGRFP Craiova și la toate direcțiile din țară. În cazul acestui transfer nu este nimic publicat, încălcându-se Regulamentul aprobat de către ANAF ! Pam-pam !

Transferul este ilegal ! De ce?

Răban Aurel participă la un concurs de director la o Direcție care nu este legal înființată, neavând 15 funcții de execuție ( Art. 391 ), iar principalii vinovați sunt conducerea Primăriei Horezu, prin secretar, CL și primar, dar și conducerea Prefecturii Vâlcea, prin departamentul de legalitate și prefect. Acesta participă la un concurs de director fără a îndeplini condițiile prevăzute, se transferă de la o primărie –instituție locală, la AJFP Vâlcea – instituție teritorială, încălcându-se astfel Art. 506 și Art 385, din Codul Administrativ, și fără ca ANAF să respecte Regulamentul propriu de selecție a funcționarului public de a ocupa funcția de conducere. Vinovații sunt Răban Aurel – șef adminsitrația ANAF Vâlcea, Pîrvulețu Silviu Mircea – director DGRFP Craiova, Floricel Bogdan – secretar general ANAF, Călugăreanu Mirela – președinte ANAF.

Până la urmă, care mai este rolul sindicatelor din interiorul AJFP Vâlcea sau ANAF ? Și mai avem o întrebare : cine este acest Răban de se încalcă legea de către atâtea instituții, ca el să ajungă șef peste finanțele Vâlcea ? Acest articol este constituit cu ajutorul legislației în vigoare – OUG 57/2019 Codul Administrativ și nu conține declarații de la cei implicați, aceștia refuzând cu o încăpățânare ieșită din comun un dialog pe acest subiect, iar noi nu ne rugăm de nimeni ! Zeci de apeluri si mesaje, degeaba!

După publicare, edilul Nae Sărdărescu vede mesajul și transmite scurt și la obiect : „ Tot ce spui este pe lângă ! Mai verifică legislația și documentele care au stat la baza angajării și transferului ! ”. Așa o fi, domnule primar ! Poate aveți dreptate, dar nu vă contrazic pentru că nu vreau ! Totuși, insist să remiteți un drept la replică să demontați ceea ce am susținut ! Dacă nu, înseamnă că am dreptate !

DNA ne va răspunde !? Are sesizare !

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.