Loading

...face ca, rând pe rând, toate procedurile de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare, să fie anulate. Anul a început cu anularea contractului de Proiectare și execuție lucrări pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Roești, perioadă în care scoate la licitație contractul de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare – colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale din județul Vâlcea, licitație contestată deja de toți participanții și care urmează, mai mult ca sigur, a fi anulată și aceasta. Și nu spunem noi asta, ci operatorii contestatari care susțin că se impune anularea procedurii, motivele invocate fiind nerespectarea legislației în vigoare.

Pe scurt, pentru a nu plictisi și evident a nu prezenta detalii tehnice în care mulți s-ar pierde, vom prezenta câteva din motivele care au stat la baza contestării procedurii de atribuire a contractului de „delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colecatre, transfer și sortare a deșeurilor municipale în județul Vâlcea”.

Operatorii contestatari – Romprest Energy SRL, New Recycling SRL și BraiCata SRL

Romprest, în calitate de ofertant la procedura de atribuire, atacă (contestă) – anunțul de concesionare, fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, studiul de oportunitate și alte documente din documentația de atribuire. Cu alte cuvinte, contestă tot. Așadar, Romprest solicită suspendarea procedurii și obligă entitatea contractantă (CJ Vâlcea/ADI Salubrizare) să ia măsurile de remediere care constau în reevaluarea cantităților de deșeuri reziduale și modul de gestionare/tratare al acestuia, reconceperea întregului proces de gestionare a deșeurilor, eliminarea contradicțiilor legate de tarife, durata contractului, reevaluarea termenului de obținere a autorizațiilor, dar și reformularea clauzelor neechilibrate și abuzive ale contractului.

Operatorul are un interes legitim legat de această procedură și spune că se impune suspendarea procedurii pentru evitarea pagubelor iminente determinate de o încheiere a contractului în condiții în care nu poate fi executat. Dispunerea suspendării procedurii de achiziție se impune pentru a asigura accesul în condiții de egalitate și transparență a tuturor operatorilor economici interesați. În contestație operatorul vorbește despre caracterul nelegal, incomplet, neclar și inconsecvent al prevederilor documentației de atribuire, fapt ce face imposibilă prestarea serviciilor din punct de vedere al legalității, dar și practic, operațional și economic. Sunt afectate toate interesele operatorului încă din faza de pregătire a ofertei, dar și pe timpul derulării ulterioare a contractului, arată operatorul în contestație.

New Recycling formulează contestație tot la documentația de atribuire solicitând, în principal, anularea procedurii în întregime, apreciind că nu pot fi dispuse măsurile de remediere (Legea 100/2016) și obligă autoritatea contractantă la reexaminarea documentației de atribuire, în sensul revocării sau modificării/completării acesteia, dar și la prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Acest „operator” susține că întrunește condițiile interesului pentru promovarea contestației având calitatea de persoană vătămată, dat fiind faptul că activează pe piața serviciilor de salubrizare a localităților, incluziv în zona delegată, și intenționează să participe fie în mod separat, fie printr-o formă asociativă permisă de legislație. Interesant !

Acest „operator” cu participare „legitimă”, pe parcursul celor 11 pagini, face doar o înșiruire a legislației în vigoare, iar la final se arată înțelegător cu privire la graba cu care autoritatea contractantă a înțeles a scoate la licitație delegarea serviciului public de salubrizare și îi transmite că nu trebuie să se producă cu nerespectarea legislației.

BraiCata, în cuprinsul contestației solicită suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea acesteia, anularea procedurii întrucât nu este posibilă remedierea ei și obligarea autorității contractante la restabilirea legalității documentației de atribuire, în situația în care se va constata că nu se impune anularea procedurii. Documentația – anunț de concesionare, fișa de date, studiu de oportunitate, formulare, caiet de sarcini, contarct de delegare – toate acestea încalcă principiile și dispozițiile Legii 100/2016, HG 867/2016, Legii 101/2006, 181/2020, 211/2011. În această situație, ofertanții sunt puși în imposibilitatea de a întocmi oferte comparabile.

Mai mult, în documentație nu sunt identificate informații clare și precise cu privire la numărul persoanelor care vor opta pentru implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” și nici modalitatea în care acești utilizatori vor beneficia de „reducere a tarifului de salubrizare”. Așadar, modul în care autoritatea contractantă (CJ Vâlcea) a înțeles să întocmească documentația, determină anularea procedurii, iar pentru toate acestea nu poate dispune, fără aprobarea UAT-urilor, manifestată într-o hotărâre AGA și fără modificarea Regulamentului de salubrizare (realizarea lui tot printr-o hotărâre), măsuri de remediere a documentației.

Operatorul contestă inclusiv valoarea estimată a contractului de delegare – 250.000.000 lei/5 ani, respectiv 50.000.000 lei/an (am rotunjit sumele), deoarece din documentația de atribuire nu rezultă cum a fost calculată această valoare a contractului. Nu mai vorbim de cantitatea estimată de deșeuri care urmează a fi colectată și care nu este conformă cantității specificate în Caietul de Sarcini, această mențiune fiind în contradictoriu cu cea din Studiul de Oportunitate și fundamentare. Lipsa de informații împiedică posibilii ofertanți în depunerea unor oferte conforme/preț corect.

În conținutul a 15 pagini, operatorul expune toate motivele de nelegalitate existente la documentația de atribuire și constată că se impune cu prioritate anularea procedurii, regăsindu-se în fața unui caz bine justificat determinat de numeroasele încălcări ale legislației în materie regăsite în documentația de atribuire.

Vedem trei operatori de salubrizare (mai puțin New Recycling) care contestă toată documentația, nu parte, care stă la baza delegării serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea, pe motive de nelegalitate și lipsa de informații care dă posibilitatea ofertantului să participe la licitație cu o ofertă cât mai corectă. Să mai întrebăm cine este vinovat de întocmirea întregii documentații contestate atât a delegării serviciului de salubrizare cât și a proiectării și execuției de lucrări a CMID Roești ? Mai are rost să întrebăm ce bani s-au plătit, și cui, pentru aceste derapaje administrative, care ne demonstrează incompetența ? Va remite CJ Vâlcea un punct de vedere care va lămuri situația în care se regăsește ? Nu credem !

Reamintim că din 2010 Consiliul Județean încearcă să implementeze SMID. Pe lângă achiziționarea imediată a pubelelor, care s-au distrus în curțile tuturor Primăriilor, o conferință de presă susținută într-o zi de iunie 2017, de către președintele CJ Vâlcea – Rădulescu Constantin – promova inaugurarea oficială a stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, componente din proiectul SMID. Dar, din 2017 și până în prezent, aceste stații de sortare stau cu lacătul pe ele, riscând să se distrugă, nefiind nici măcar autorizate pentru funcționare având lipsă anumite componente – investiții suplimentare !!!

Probabil că nici în următorii 10 ani proiectul nu va fi finalizat. O șansă de a fi terminat ar fi în exercițiul bugetar 2021-2027. Cel mai probabil vom merge din nou la UE să le spunem alte vrăjeli, alte minciuni, alte povești ca să ne mute și în al 3 lea exercițiu, adică în a 3 a tură de 7 ani. Deci, poate după 21 de ani de frecat menta vom reuși și noi cu minciuni și cu noroc, asta dacă, și numai dacă, vom reuși. Se pare că întreg personalul implicat în implementarea proiectului SMID este depășit de situație și asta nu ar fi o problemă, dar că nu se ia nici o măsură pentru îndreptarea situației, asta da, este o problemă. Acest personal „calificat” dispune de salarii uriașe pentru a face, vedem, numai deservicii comunității. Plătim de peste 10 ani – INCOMPETENȚA !!!

JUDEȚUL VÂLCEA SE SCUFUNDĂ ÎN GUNOAIE ! SE PREFIGUREAZĂ UN DEZASTRU ȘI MAI MARE !

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.