2,508 total views

La finalul anului 2020, mai exact în data de 29 decembrie, Virgil Pîrvulescu și Andrei Gheorghe au înregistrat, la Curtea de Apel Pitești, recurs împotriva Sentinței Civile nr.1257/17.12.2020 pronunțată în ședința publică din 17.12.2020 de Tribunalul Vâlcea. În cererea de recurs aceștia solicită respingerea acțiunii, ca fiind introdusă de persoane fără calitate, lipsită de interes, dar și nejustificată.

Înainte de a da curs unui scurt rezumat ce motivează Recursul, menționăm faptul că deși a fost înregistrat, marți 29 decembrie 2020, nici până astăzi pe portalul instanței de judecată acesta nu apare. Cu alte cuvinte, că nu există termen stabilit înțelegem, dar că RECURSUL a fost înregistrat și poate nu a fost luat în considerare de lucrătorii Curții de Apel, aceștia „omițând” a-l urca și pe portalul acestei instanței superioare, asta nu mai înțelegem. Motivul întocmirii acestui articol de presă fiind chiar acest derapaj justițiar.

Se cunoaște faptul că cererea de chemare în judecată, după înregistrare, primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare, după care se predă președintelui instanței în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată. Recursul celor doi oare nu a ajuns la președintele instanței și ăsta să fie motivul pentru care nu-l putem vedea nici măcar încărcat pe portalul CdA ? Multe procese chiar dacă nu au termen stabilit măcar sunt încărcate, deci demonstrează că s-au depus și își urmează cursul.

Nu mai facem alte opinii cu privire la înregistrarea Recursului, nu suntem în măsură să comentăm „politica” și în alte forme, cum nici nu dorim a relua și înșirui întreg procesul administrativ de alegere a celor doi în funcțiile de viceprimari, prin HCL 262/2020, acesta fiind cunoscut de toată suflarea municipală. Dorim, în schimb, să spunem că prin acțiunea formulată (vezi aici) consilierii locali PSD/PER au solicitat suspendarea lor din funcțiile de viceprimari, învocând art.14 din Legea nr.554/2004. Cu toate astea, Pîrvulescu și Gheorghiu critică în totalitate soluția instanței de fond, aceasta fiind dată, se pare, cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Motivele Recursului,

În cererea de recurs, încă de la început, se specifică faptul că deși consilierii aveau obligația de a participa la ședința Consiliului Local și să voteze împotriva hotărârii în cauză au ales a părăsi ședința.

„Părăsirea ședinței nu e prevăzută ca formă de exercitare a mandatului de consilier local, or, pârâții prin exercitarea acțiunii ce face obiectul prezentului dosar se prevalează de propria culpă, de omisiunea acestora de a participa la ședință, de a-și expune punctul de vedere, de a vota într-un fel sau altul”, se arată în documentul oficial.

Astfel, hotărârea instanței de fond se pare că a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material prevăzute de Codul administrativ, excepția lipsei calității invocate de către cei doi fiind una întemeiată. În ceea ce privește lipsa de interes, instanța de fond (Tribunalul Vâlcea) a reținut că interesul consilierilor contestatari rezultă din calitatea lor ca și consilieri locali. Atât. Mai mult, consilierii au susținut în cererea lor formulată că „li s-a încălcat dreptul de a candida” fără a susține și cu probe acest lucru și „omit” a menționa că au părăsit ședința CL.

Așadar, excepția lipsei de interes invocată de Pîrvulescu și Gheorghiu, deși era întemeiată, instanța a înțeles să o respingă, considerând că este îndeplinită condiția cazului bine justificat. La momentul alegerii viceprimarilor, așa este, nu erau constituite comisiile de specialitate, dar avizele acestora puteau lipsi, pentru că art. 124 din Codul Administrativ nu reglementează acest lucru. Cu privire la lipsa raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acesta nu poate fi imputat consilierilor care au convocat ședința Consiliului Local din 11 noiembrie 2020.

Cine este interesat a studia poate observa că avem un Cod Administrativ ce nu reglementează expres un termen pentru alegerea viceprimarilor și nici nu condiționează desfășurarea activității Consiliului Local de alegerea viceprimarului. În baza principiului autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul de a decide cu privire la momentul alegerii viceprimarilor.

Mai mult, deși convocarea ședinței din 11 noiembrie 2020 a fost legală (aspect recunoscut chiar de instanța de fond), iar pe ordinea de zi au fost propuse, dezbătute și votate, în condiții identice, trei proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, doar una a fost atacată și necontrasemnată – cea a votării viceprimarilor. Secretarul general al municipiului Râmnicu Vâlcea, Ionuț Didoiu, a înscris proiectele pe ordinea de zi, ceea ce demonstrează că proiectele întruneau toate condițiile, întrucât este obligatorie înscrierea pe ordinea de zi doar a proiectelor care întrunesc condițiile legale.

Pentru a interveni suspendarea executării unui act administrativ trebuie să existe un indiciu temeinic de nelegalitate, dar așa cum mai sus am specificat, la momentul adoptării hotărârii de alegere a viceprimarilor nu erau constituite comisiile de specialitate pentru a emite avize, asta pentru că alegerea viceprimarilor este atributul exclusiv al consilierilor locali și nu este nevoie de avizul comisiilor de specialitate.

Mai observăm în cererea de recurs că instanța a fost total de acord cu opinia consilierilor contestatari și anume: „se vor produce pagube materiale, perturbări ale funcționării autorităților publice locale și un prejudiciu direct bugetului local cauzat de încasarea de către cei doi viceprimari a indemnizațiilor”.

Motive copilărești cărora le lipsește profunzimea și seriozitatea, am putea spune, pentru că în cazul nostru, indemnizațiile viceprimarilor nu ar fi greu sau imposibil de recuperat. Această condiție invocată de consilierii contestatari nu este una justificată, pentru că orice indemnizație încasată de aceștia poate fi recuperată după eventuala anulare a actului administrativ de numire. De parcă Primăria a pierdut prin salarizarea oferită celor doi, ca și viceprimari, 1 milion de euro și nu o sumă insignifiantă.

„Paguba iminentă presupune o anumită urgență pentru a opera suspendarea efectelor actului administrativ. Nu există urgența în speța de față și nu este dovedită perturbarea gravă a funcționării Consiliului Local sau a Primăriei Râmnicu Vâlcea. Nu în ultimul rând, actele înfăptuite de o persoană care a avut aparența unei calități oficiale sunt și rămân valide”.

Pentru toate aceste motive, Pîrvulescu și Gheorghiu consideră că nu sunt îndeplinite condițiile cumulative cerute de legislația în vigoare, astfel că suspendarea executării actului administrativ nu se justifică și solicită admiterea recursului și respingerea cererii de suspendare. Vom urmări cu atenție următoarele etape ale acestui abuz administrativ, iar pe parcurs vom reveni cu detalii din culise.

O vorbă românească spune așa…

Dacă oamenii vor să te tragă în jos asta înseamnă că ești deasupra lor !

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.