• Home »
  • Actualitate »
  • Institutul de Criogenie și Separări Izotopice din Râmnicu Vâlcea angajează agent de pază…

Institutul de Criogenie și Separări Izotopice din Râmnicu Vâlcea angajează agent de pază…

În data de 10.12.2019 ora: 0900, în INC-DTCI-ICSI Râmnicu Vâlcea organizează examen/concurs pentru ocuparea postului de: Agent de pază

 

Condiții de participare:

– Concurs extern;

Dosarul de înscriere la concurs/examen va conține:

Cerere pentru înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziție de catre compartiment Resurse Umane)

CV – formularul se pune la dispoziție de catre compartimentul Resurse Umane

Copie certificat de naștere titular

Copie certificat casătorie titular – după caz

Copie certificat naștere copii titular – după caz

Copie act de identitate

Copie acte de studii – ultima școală absolvită

Copie acte de calificare – exclusiv pentru postul oferit

Copie livret militar – dupa caz

Copie Atestat Agent de securitate

Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, aviz psihologic

Certificat de cazier judiciar – data eliberării să nu depășească 6 luni anterior datei angajării

Dispoziție de repartizare în muncă – emisă de Agențiile de ocupare a forței de muncă – după caz

Copii de la alte adeverințe de vechime în muncă și/sau de somaj – după caz

Copie Carnet de Muncă cu înscrierile efectuate la zi la fostul angajator și extras Revisal

Tematica de concurs:

– Atribuții ale personalului din posturile de pază;

– Sisteme de alarmare și de protecție împotriva efracției.

– Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare.

– Documente specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora.

Bibliografie

– Norme de protecția muncii specifice sectoarelor de activitate, Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă actualizată la zi;

– Legea 307/2006 privind apărare împotriva dezastrelor actualizată la zi;

– LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*)

– Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – Monitorul Oficial nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul secretariat pâna la data de: 06.12.2019. Relații suplimentare se pot obtine la compartimentul Resurse Umane. Președinte comisie de încadrare și promovar – Dr. Chim. Vasile Stanciu