REABILITAREA primarului Mircia Gutău se va judeca la TRIBUNALUL VÂLCEA

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Rm. Vâlcea cu privire la soluţionarea cererii de reabilitare formulată de petentul Gutău Mircia, excepţie invocată de către instanţă, din oficiu. În baza art. 50 Cod pr. pen.; Declină competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare formulată de petentul GUTĂU MIRCIA, în favoarea Tribunalului Vâlcea. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen.; Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 septembrie 2019.
Document: Hotarâre  401/2019  18.09.2019