Creșa în Râmnicu Vâlcea, 830 lei/copil, în 2019

S-a stabilit costul mediu lunar de întreținere pentru copiii înscriși în creșele din Râmnicu Vâlcea, iar limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor sunt prevăzute prin Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Conform Legii 263/2007, contribuția lunară de întreținere datorată de părinți ori reprezentanții legali ai copilului poate fi achitată și prin tichete de creșă acordate conform Legii 193/2006. Valoarea contribuției se stabilește în cote procentuale și nu poate depăși 20% din costul mediu lunar de întreținere în unitatea publică în care se oferă servicii de educație antepreșcolară, se arată în Raportul care însoțește proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării în ședința ordinară a lunii februarie, ziua 19 și care poate fi vizualizat AICI

De menționat că la nivelul municipiului funcționează 7 creșe cu un număr de total de 269 de locuri pentru copiii antepreșcolari , iar în funcșie de bugetul alocat, cheltuielile pentru anul 2018 privind hrana au fost între 48.000 și 28.500 lei/creșă