Lucrări efectuate de Apavil

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22 – 28 septembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile: Prunului nr. 62, nr. 7A-7B, Topolog nr. 48 și Intrarea Geniștilor nr. 9A.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Topolog nr. 48, Intrarea Geniștilor nr. 9A, Căpitan Negoescu (în fața bisericii Toți Sfinții), Prunului nr. 62 și Prunului nr. 7A-7B.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au început lucrările de reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe strada Krusevac;

  • s-a executat branșament apă potabilă pe strada Popa Sapcă nr. 35A;

  • au fost finalizate lucrările pentru reabilitarea rețelelor de apă potabilă și branșamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Știrbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătrașcu Vodă și Mircea Vodă;

  • au fost remediate problemele de canalizare pluvială pe str. Săliștea Nouă;

  • au fost ridicate la cotă cămine de canalizare și guri de scurgere (geigere) în urma asfaltării pe Bd. Tineretului, Bl. A11/1, A11/2 și A11/3;

  • s-a executat racord canalizare pe str. Popa Sapcă, nr. 35A ;

  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. S2, sc. E; str. Dealul Malului nr. 11; str. Remus Bellu – Bl. O1, sc. C; str. Constantin Brâncuși – Bl. I1, sc. A și B; str. Ostroveni – Bl. A14, sc. E și F, Bl. A39, bl. A43; str. Doctor Hacman – Bl. 88; str. Nicolae Iorga – Bl. A26; str. Calea lui Traian – Bl. S24 și nr. 2; str. Morilor nr. 88; str. Someș nr. 14; str. Aleea Panseluțelor – Bl. C23, sc.A; str. Lucian Blaga – Bl. A9, sc. A și B; str. I.C. Brătianu – Bl. A64, sc. A; str. Luceafărului – Bl. A1, sc. A și str. Ovidiu nr. 1.

9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi și au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 17 avize de amplasament.