ANUNŢ PUBLIC PRIVIND AUTORIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA GALICEA

APAVIL S.A. VÂLCEA, cu sediul social în Rm.Vâlcea, strada Carol I, nr.3-5, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/739580, fax: 0250/738903, certificat de înmatriculare J 38 / 522/2004, cod unic de înregistrare nr. 16468149, va depune documentaţia tehnică în vederea autorizării sistemului public de alimentare cu apă potabilă, cod CAEN 3600 (Captare, tratare, distribuție apă potabilă) a comunei Galicea, judetul Vâlcea.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm.Valcea, în zilele de luni până vineri. Eventualele sugestii şi contestaţii se vor depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea.