Fost consilier PSD – conflic de interese administrativ

BRĂDEANU DUMITRU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea.

A participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Racoviţă, judeţul Vâlcea, şi ulterior, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine, Porcine şi Albine Racoviţă, judeţul Vâlcea, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Racoviţă, judeţul Vâlcea, contractul de închiriere având ca obiect închirierea păşunilor aflate în domeniul privat al comunei Racoviţă pentru păşunatul animalelor, în suprafaţă de 85,5 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.