ANUNȚ DE MAXIMĂ URGENȚĂ! EXPIRĂ PE 10.10.2017!

A fost urcat în SEAP anunțul de achiziție directă pentru ”lucrări de intervenție pentru stingere focar de incendiu în depozitul de deșeuri din zona UAT Măldărești administrat de operatorul economic SC Sacomet SA”.

Deși Guvernul a alocat 1,2 milioane lei, valoarea estimată a lucrărilor, conform proiect, nu se ridică decât la puțin peste 400.000 de mii de lei, iar criteriile de adjudecare trebuie să aducă prețul cel mai scăzut. Atașăm în facsimil condițiile de participare.