Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 13 – 17 februarie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. A fost remediată o avarie la rețeaua de apă pe strada Unirii din orașul Băbeni.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :
– s-au verificat și s-au curățat căminele de racord din Băile Govora și Bunești;
– s-au verificat și s-au curățat căminele stațiile de repompare Nicolae Bălcescu și Șirineasa;
– s-a desfundat și spălat rețeaua de canalizare și căminele aferente pe strada Viorelelor din Băile Govora;
– s-au efectuat lucrări de dezghețare branșamente la utilizatorii din Șirineasa, Nicolae Bălcescu, Păușești – Otăsău, Frâncești, Băile Govora și Băbeni.
– s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branșamente apă în satele Teiușu și Bunești din comuna Bunești, Șerbănești și Cernele din comuna Păușești – Otăsău;
– s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora( Păușești – Otăsău și Bunești), la stațiile de epurare de la Mihăești și Bunești și a stațiilor de repompare din Păușești – Otăsău și Bunești;
– au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău și Frâncești, ca și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;
– s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădurețu din orașul Băbeni;
– s-a asigurat buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi – Rotărești (comuna Nicolae Bălcescu);
– s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a STAP Șirineasa;
– s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și 17 din comuna Nicolae Bălcescu;
– s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-au montat instalații sanitare în laboratorul din cardul rezervorului de acumulare apă Romani din localitatea Băbeni;
– s-au înlocuit robineți defecți în comunele Șirineasa și Nicolae Bălcescu, precum și în orașul Băbeni;

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.