Activitate intensă la Apavil Centru Sud

SC APAVIL SA a desfăşurat în săptămâna 03 – 06 ianuarie o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate două avarii la rețeaua de apă pe strada Capu Dealului și în cartierul Zlătărei.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :
– s-au verificat și s-au curățat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole și guri de scurgere;
– s-au continuat lucrările de reparație la vechea sală a stației de pompe STAP Nr. 1);
– s-au verificat noile racorduri de canalizare și branșamente de apă executate prin programul Pos Mediu;
– au fost debranșați de la sistemul de apă și de canalizare abonații rău platnici;
– s-a verificat și s-a refăcut acostamentul la blocurile unde s-au montat cămine de apometru;
– s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la toate stațiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgășani( municipiul Drăgășani și Comuna Prundeni), precum și la stația de epurare din Drăgășani și stațiile de pompare și repompare din Prundeni ;
– au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgășani și Sistemul Prundeni ca și ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite 4 apometre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.