Activitate intensă la Apavil Centru Sud

SC APAVIL SA a desfăşurat săptămâna trecută o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.

Apavil_Interventie

AVARII REZOLVATE. A fost remediată o avarie la rețeaua de apă pe strada I.C. Brătianu.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :
– s-au verificat și s-au curățat căminele de racord ale scărilor de bloc;
– s-a montat apometru combinat 100/20 pe branșamentul realizat pt. SC Mar SRL,
– s-au continuat lucrările de amenajare a laboratorului de apă la STAP Nr. 1 Rudari,
– s-a tăiat vegetația în zona de protecție a rezervorului de 2500 mc,
– s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la toate stațiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgășani( municipiul Drăgășani și Comuna Prundeni), precum și la stația de epurare din Drăgășani și stațiile de repompare din Prundeni ;
– au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgășani și Sistemul Prundeni ca și ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt,
– s-au finalizat lucrările pentru realizarea branșamentului de apă la SC Mar SRL.

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.
PROBLEME DEOSEBITE . S-au continuat lucrările pentru amenajarea terenului, prin betonare și asfaltare, pe strada Batca în urma intervențiilor.